Adótörvény módosítás (2012-től) első információk

SZJA-t kell fizetni a fémkereskedőknek a magánszemélyek kifizetett összeg után.

 

2011. november 29-én elfogadásra került és a Magyar Közlöny 140. számában meg jelent "T4662 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról" szóló részben.

 

Ez a módosítás azt jelenti, hogy a fémkereskedőknek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok (fémhulladék) átvétele után a magánszemélyek részére kiadott összeg 25 százalék számít jövedelemnek. Ebből a 25 százalék jövedelemből kell (*)25% szja-t levonni, és az ezzel csökkentett összeget kell kifizetni. Ezt az szja-t az átvevő fémkereskedelmi tevékenységgel foglalkozó cégnek kell bevallani és megfizetni a NAV felé.


Példa:

Az átvett fémhulladék értéke 10.000,-Ft ennek a 25%-os jövedelme = 2500,- Ft és ennek (*)25% adója =  625,-Ft, vagy

Az átvett fémhulladék értéke 10.000,-Ft ennek a 25%-os jövedelme = 2500,- Ft és ennek (*)16% adója = 400,-Ft

 

(*: Formálisan egykulcsos lesz az adórendszer 2012-ben is, de a gyakorlatban két kulcs lesz. Az előzetes kommunikációnak megfelelően az évi 2 millió 420 ezer forintos jövedelemig 16%-ot adózik a jövedelem a megszűnő adójóváírás nélkül. Az efölötti részre pedig 20,2%, ugyanis 27%-kal szuperbruttósítják az adóalapot, és annak a 16%-a jelenti majd a 20,2%-os kulcsot. Jelenleg egy törvényjavaslat olvasható a NAV honlapján, ezért konkrét szja számítása bizonytalan. Ha nem fix szja-ról beszélünk, akkor a fémkereskedő honnan tudja, hogy kitől-mikor hány százalékot kell levonnia? Ezt valószínűleg egy végrehajtási rendelet fogja szabályozni, ami még hiányzik.)

 

 

 

A törvény eredeti szövege:

 

Ha az ingó vagyontárgy átruházása - kivéve, ha a magánszemély a bevételt egyéni vállalkozói tevékenysége keretében szerzi meg - a gazdasági tevékenység /3. § 46. pont/ keretében történik, az (1)-(5) bekezdés rendelkezései szerint megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.

 

(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezésektől függetlenül nem kell a jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevételből - ide nem értve, ha a bevételt a magánszemély egyéni vállalkozóként szerzi meg -, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot.

 

(10) A magánszemély kifizetőtől - nem egyéni vállalkozóként - fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (fémhulladék) átruházására tekintettel szerzett bevételből 25 százalék számít jövedelemnek. Az adót a kifizetéskor a kifizető állapítja meg és vonja le, továbbá a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre - a magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként - vallja be és fizeti meg. E jövedelemmel összefüggésben a kifizetőt, illetve a magánszemélyt egyéb, közteherrel összefüggő kötelezettség nem terheli.

 

(11) Ha az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet az (1)-(5) bekezdés rendelkezései szerint kell megállapítani, a bevételnek az ingó vagyontárgy szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó részére a 28. § (14) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni."

 

Programváltozások:

 

A vaslap programban történő változtatásokat az év végéig szeretnék elkészíteni, de még várunk egy végrehajtási rendeletre, amely meghatározza a bizonylatokon szereplő adaok tartalmát, az SZJA jelentésének módját, stb. Minden bizonnyal több programjavítás fog napvilágot látni még 2012. januárjában is, amely a kapkodó törvényhozás miatt, változásokat generál a rendszerünkben.

Oldalainkon sütiket használunk. A böngészés folytatásával ezt elfogadottnak tekintjük!