Elfogadva...

Vaslap program változások, javítások a kiadás óta...

Távoli segítség


Belépés

Partnerünk

Sió-Excise
Hirdetés
Jövedéki Tanácsadó és Szolgáltató Iroda

Kersés

Szavazás

Mennyi időt töltött el a papír alapú nyilvántartással naponta?
 

NAV tájékoztató a koncessziós fémkereskedelmi engedélyekről

Tisztelt Partnereink !


Az alábbi linken olvasható a NAV tájékoztatója a koncessziós fémkereskedelmi engedélyeztetésről.


A fémkereskedelmi szabályok változása - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)


A változások legfontosabb szabályai:


A 2023. július 1-jén hatályos fémkereskedelmi engedéllyel és koncesszori alvállalkozói szerződéssel rendelkező személy a koncesszori fémkereskedelmi tevékenységet meg kívánja kezdeni, a koncesszori fémkereskedelmi engedély iránti kérelmét 2023. július 20-ig be kell nyújtania a fémkereskedelmi hatósághoz.


A fémkereskedelmi hatóság a benyújtott kérelmet – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti határidőkre vonatkozó szabályoktól eltérően – legkésőbb 2023. szeptember 15-ig bírálja el. A 2023. július 1. napját megelőzően kiadott és hatályos koncesszori fémkereskedelmi engedélyhez kapcsolódó joghatások 2023. július 1. napján állnak be.


A kérelmet benyújtó személy – a koncesszori fémkereskedelmi engedélyesre vonatkozó rendelkezések betartásával – a koncesszori fémkereskedelmi engedély hiányában is végezhet koncesszori fémkereskedelmi tevékenységet a fémkereskedelmi hatóság által kiállított engedély kiadásának vagy a kérelem elutasításának időpontjáig, de legkésőbb 2023. szeptember 15-ig.


Az a fémkereskedő, aki 2023. július 1-jén rendelkezik hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység hatálya alá tartozó hulladékkal, e hulladékot – a hulladékról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően – 2023. december 31-ig fémkereskedő, illetve fémkereskedelmi engedélyköteles anyag hasznosítását végző személy részére is értékesítheti, aki azt megvásárolhatja, felvásárolhatja.

(forrás: 245/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 8 § )

Vaslap program használata a koncessziósi fémhulladékok átvételéhez.

A gyorsan változó jogszabályi környezetben úgy látjuk (2023.07.17-én), hogy a Vaslap program frissítés és verzióváltás nélkül megfelel az új koncessziós elvárásoknak. A programban bővíthető a telephelyek és tárolóhelyek száma. Lehetősség van az új fajkódok (anyagféleség jellemzők) beállítására, új cikkek, HAK kódok, VTSZ számok létrehozására.


Koncesszori elvárások beállítása a Vaslap programban:


 1. A Vaslap programban a „Saját vállalkozás adatai” című oldalon van lehetőség újabb telephely felvitelére.
  (A koncessziós telephely minden adata megegyezik az eredeti telephely adataival, csak a fémkereskedelmi engedély száma lesz más).
   
 2. A „Tárolóhelyek” oldalon lévő táblázatban bővíthető a táblázat újabb tárolókkal, melyeknél ki kell választani, hogy azok az új, koncessziós telephelyhez tartoznak.
   
 3. A meglévő fajkódoknál érdemes átállítani az alapértelmezett „Háztartási fémhulladékot” egy másik anyagféleség jellemzőre (pl. építési, bontási fémhulladékra).
  Ezt úgy tudja megtenni, hogy a Vaslap program felső menüjében rákattint a „Törzsadatok / Anyagféleség jellemzők” menüpontra, a felugró táblázatban megkeresi a „Háztartási fémhulladék” sorát, és az „Alap” oszlopban átváltja „nem”-re a mező értékét. Egy másik – Ön által válsztott – fajkódnál, pedig beállítja az „Alap”-hoz, hogy „igen”.
   
 4. Az új fajkódokat (31, 32) is fel lehet vinni az előző pontban említett táblázatba új sorként a táblázat aljára, új sorokba.

 5. A Vételi jegy szöveges részeit is át lehet szerkeszteni. A „Beállítások oldal / Nyomtatási beállítások fül” alatt. Az oldal közepén látható kis táblázatban alapból van két sor. Egyik a magánszemély, a másik sor a gazdasági szervezet Vételi jegyének a sora. Itt átírható a dokumentum címe, lábléce, nyilatkozatos része, stb.
  (A hosszabb, több soros szöveg helyén „MEMO” olvasható. Ebben az esetben nem a cellában kell szerkeszteni a szöveget, hanem az alatta látható nagyobb szövegmezőben.)
  A 309/2023. (VII.14) Korm.Rendelet  5a. melléklet szerint a jövőben a következő szövegnek kell szerepelnie a Vételi Jegy nyilatkozati részén: 

Alulírott kijelentem, hogy a fentiek szerinti átadásra felkínált fémkereskedelmi anyag a saját tulajdonomat képezi, és a hulladékról szóló törvény szerinti állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett / hulladékgazdálkodási közfeladattal nem érintett hulladéknak minősül. A fémkereskedelmi anyagnak a fenti kijelentéssel összhangban álló besorolását az alábbi listában a megfelelő kategóriánál „X” jelzéssel szükséges feltüntetni.
o Építési-bontási hulladék
o A kiterjesztett gyártó felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékán kívüli gyártásközi hulladék
o Elektromos, elektronikus berendezések hulladéka
o Elem, akkumulátor hulladék
o A gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel rendelkező személygépkocsi (M1 kategória), a legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel bíró tehergépkocsi (N1 kategória), valamint a háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros tricikli (ideértve ezek alkatrészeit – így különösen az abból származó elemet, akkumulátort – és anyagait) és az abból származó hulladék
o Egyéb, gépjárműbontásból származó hulladék
o Csomagolási hulladék
o Elkülönítetten gyűjtött intézményi hulladék
o Egyéb, a fentiek alá nem sorolható hulladék

(Ha a fenti szöveget bemásolja a 5. pontban említett módon a vételi jegy nyilatkozatos szövegrészbe, akkor vélhetően a szöveg alá még be kell ütnie 8-9 Entert (8-9 üres sort), hogy ez - a jogszabályban meghatározott - "kisregény" teljes egészében látszódjon minden nyomtatón.)

Fémkereskedők teendői 2023 júl. 1. után (NAV anyagból)

A Fémkereskedő dönthet úgy, hogy tevékenységét 2023. július 1-től


 • koncesszori fémkereskedőként és / vagy
 • fémkereskedőként folytatja.

Ha a fémkereskedő az új szabályok miatt tevékenységét meg akarja szüntetni, akkor azt be kell jelentenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Ekkor a NAV a fémkereskedelmi engedélyt az érintett telephelyre visszavonja.
Koncesszori fénykereskedők
A jelenlegi fémkereskedőknek a koncessziós hulladék átvételéhez elsőként a MOHU-val kell koncessziós alvállalkozói szerződést kötniük és szerepelniük kell a koncessziós nyilvántartásban, majd koncessziós fémkereskedelmi engedélyt kell kérniük a NAV-tól. A koncesszori fémkereskedelmi engedély kizárólag elektronikusan kérhető, a nyomtatványt a NAV honlapján érhető el. (https://nav.gov/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nav_f01)

Az engedélyezés feltételei megegyeznek a fémkereskedelmi engedély beszerzésének feltételeivel, azzal a különbséggel, hogy a tevékenységi biztosíték összege telephelyenként 2,5 millió forint.
A koncesszori fémkereskedőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a fémkereskedőkre (egyes jogok és kötelezettségek, átvétel, előzetes bejelentések, nyilvántartásba vétel és adatszolgáltatás - napi jelentés, havi zárás-, szállítás).
Az a fémkereskedő, aki benyújtotta a koncesszori fémkereskedelmi engedély iránti kérelmét, a korábbi fémkereskedelmi tevékenysége mellett a koncesszori fémkereskedelmi tevékenységét is folytathatja. Ekkor a fémkereskedő egyben koncesszori fémkereskedő is, azonban koncesszori tevékenységét teljesen el kell választani a fémkereskedelmi tevékenységétől. Ez azt jelenti, hogy külön nyilvántartást kell vezetnie (napi, havi), mint egy önálló telephelyként elkülönülve a tényleges fémkereskedelmi telephelyétől. Ha a fémkereskedő mindkét tevékenységet folytatja, akkor a NAV a telephelyeket külön-külön vizsgálja, különösen azt, hogy a két tevékenység egyértelműen elkülönül-e.
Ha a fémkereskedő 2023. július 1-jével a koncesszori fémkereskedelmi tevékenységét is meg kívánja kezdeni, akkor az engedélyt legkésőbb 2023. július 20-ig kérnie kell. Ezt a NAV legkésőbb 2023. szeptember 15-ig elbírálja. Az engedély kiadásáig váloztalan feltételekkel folytathatja a tevékenységét, és ezalatt átveheti a koncessziós hulladékot is.
A fémkereskedőnek az átmeneti időszakban is teljesítenie kell  kötelezettségeit, nyilvántartásában és adatszolgáltatásaiban szerepelniük kell a koncessziós hulladékoknak is.
Az engedély kiadását követő havi zárásban a fémkereskedőnek át kell vezetnie a koncessziós nyilvántartásba az átmeneti időszakban átvett koncessziós hulladékokat. Ezért új jogcím a havi zárásban a Bevételezés/kiadás átmeneti időszakból.


Koncessziós fémkereskedelmi szabályok változása

A 2023. július 1 "koncessziós dátum" után jönnek a jogszabály változások vagy azok értelmezései. Napokkal az indulás után derülnek ki azok a részletek, amelyekre az egész ország kíváncsi lett volna már hónapokkal ezelőtt. 


Talán ezek a legfontosabb tudnivalók ma (2023.07.04-én):


 • Külön engedélyszámot fog kiadni a NAV a fémkereskedőknek a koncesszori engedélyre, melyeket betétlap szinten fog kiosztani, hasonlóan, mint több telephely esetén. (Külön tárolóhelyeket kell kialakítani a "saját" és a "MOHU" anyagokhoz, de ezek lehetnek ugyanazon telephelyen. Azt még nem lehet tudni, hogy a gyakorlatban hogy kérik a tárolók kialakítását. Teljes leválasztással vagy csak jelöléssel.) 
   
 • A nyilvántartás módjára még nincs egységes, országos elképzelés. Minden megyében másként értelmezi a NAV a nyilvántartási kötelezettséget. Van ahol egy, van ahol több rendszerben képzelik az adattárolást.
   
  (A Vaslap program tudja a több engedélyszámos, több tárolóhleyes, elkülönített nyilvántartást. Ezen felül a bevételezett anyagok EWC kód, VTSZ szám és fajkód szerint is lekérdezhetők, melyből megállapítható,hogy melyik anyagot vette át a fémkereskedő "saját" vagy"MOHU" részre. Egyelőre úgy látjuk, hogy a Vaslap jelenlegi verziója képes kezelni az elkülönített készletet.)
   
 • A koncessziós telephelyre külön kell biztosítékot nyújtani és ugyanúgy meg kell felelni a 2023-ban (is) módosított Fémtörvény nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályoknak. 

Problémák a napi és havi jelentést küldő ÁNYK programmal

Tisztelt Ügyfeleink!


Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak a napi és havi jelentések, illetve az egyéb hivatalos dokumentumok beküldéséhez használt, a NAV által fejlesztett, ÁNYK nevű programmal kapcsolatos hibák.

Jelenleg az egyik legnagyobb probléma, hogy a JAVA keretrendszer frissülését nem követte le az ÁNYK program (Bővebb információt itt talál).

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az ÁNYK nevű programmal kapcsolatban, sajnos nem tudunk felvilágosítást adni, mert annak fejlesztését, karbantartását nem mi végezzük.

Kérjük, ha hibát tapasztal a napi, illetve havi jelentések küldése közben, akkor keresse a NAV ügyfélszolgálatát a 1818-as telefonszámon.


Megértésüket köszönjük!


Frissítés!


2021.05.07-én a NAV közzétette a 3.5.0 verziókóddal ellátott ÁNYK szoftverét, melyben elvileg javítva lett az Oracle JRE 1.8.0_291 verzióban letiltott TLS 1.1 titkosítási protokoll használata.

Kérjük, amennyiben a napi, illetve havi jelentés küldése közben hibát észlel az ÁNYK programban, próbálja meg az adott nyomtatvány vagy az ÁNYK keretrendszer frissítését!

A frissítéssel kapcsolatban kérjük a NAV technikai helpdeskjét keresse, mert az ÁNYK nem a mi fejlesztésünk ezért ezzel kapcsolatban nem tudunk felvilágosítást, segítséget nyújttani!


Megértésüket köszönjük!

Fémtv. és Vhr jogszabály változások

2021.01.07-től változnak a Fémtv. és 2021.01.15-től a Vhr. rendelkezései.


A jogszabály hatályos szövege olyan sok módosítást tartalmaz hogy később készítek egy összefoglalót a jelentősebb változásokról.


A Fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (Fémtv.) és a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet (Vhr.) a Nemzeti Jogszabálytárból letölthető: https://njt.hu/


Fülöp Attila

SIOEXCISE KFT

ügyvezető

Igazodunk a Fémtörvényhez


Kedves Látogató!

A weboldal, és az oldallal együtt működő "VasLap" nevű Windows program fejlesztés alatt áll.

A letölthető verzió a Fémtörvény (2009. LXI. törvény) és végrehajtási rendelet (312/2009. XII. 28.) alapján, a Vám- és Pénzügyőrséggel való egyeztetés után már elérhető. Kérdésével keresse munkatársunkat az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen, illetve a "Kapcsolat" menüpont alatt olvasható telefonszámon.

Az oldalon található tartalomból tájékozódhat a rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról. Az átalakítás ideje alatt is igyekszünk bemutatni a megoldásunk lényegét.

vaslap_bevk80A programot 2010. első negyedévben (a Fémtörvényben rögzített VPOP-engedélyek kiadásához) vásárolhatja meg tőlünk. 2010. január elején pontos ár megadására került sor, mivel körvonalazódni látjuk a fejelsztési szükségletet az új verzióhoz. Az eddig olvasható - terveink között szereplő - egyösszegű, illetve a havidíjas programcsomag árát is megtekintheti ha ide kattint.

Indulás: 2010. február-tól

Kinek készült a VasLap rendszer?

Az oldal azoknak a személyeknek és kisvállalkozásoknak készült,

 • akik hulladék felvásárlással, kereskedelemmel foglalkoznak,
 • akik környezetvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak e témában,
 • illetve azon vállalkozások számára, melyek napi tevékenységét egyszerűsíthetjük e lehetőséggel

Folyamatábra

Eredetileg - 2009-ben - a programot csak a Környzetevédelmi Hatóság igényeihez és a Számviteli kötelezettségekhez igazítottuk, de az év végén életbelépő Fémtörvény miatt a rendszert átalakítjuk a Vám- és Pénzügyőrség, mint fémkereskedelmi hatóság részére szükséges nyilvántartáshoz is. Így egy valóban intergált, egyszerűen kezelhető és költséghatékony programot kínálunk.

Hogyan működik? Mire jó? Olvasson tovább...

Bővebben...

Egyszerre több helyen használható

Az Ön saját számítógépein kezelt adatbázis mellett a rendszer adatai (partnertörzs, cikktörzs, készlet, stb.) a vaslap.hu szerver számítógépén kapnak helyet. Minden vásárló egy saját, különálló adatbázist kap, amelyhez - az Interneten keresztül - bárhonnan felkapcsolódhat. Több felhasználó, több számítógépen is használhatja a programot, de csak olyan lehetőségekkel, amelyeket a tulajdonos beállít számára. (Arra is használható, hogy - a hozzá értő kolléga - éjjel, otthon megadja, hogy másnap a telepen milyen áron vételezzék a hulladékokat, de azért leginkább az adminisztrátor, a "környezetvédős" és a könyvelő tehermentesíthető a megoldással.)
vaslap_sema_01
A program Internet kapcsolat nélkül is működik, de ebben az esetben sem a szerveres "adatbázis-szinkron", sem a hivatali - elektronikus - adatküldés nem használható. A teljes - védett - adatbázis megvan a felhasználók mindegyik számítógépén. Ezzel a módszerrel jelentősen megnöveltük az adatbiztonságot, hiszen ha bármelyik számítógép tönkremegy, abban az esetben a többi gép vissza tudja tölteni számára az addig már "szinkronizált" adatbázist. Ugyanez vonatkozik a szerver számítógépre is, igaz ugyan, hogy ennek adatmentése folyamatos. Ez a lehetőség túlmutat a VPOP kérésén (a mentéssel és "visszatöltéssel" kapcsolatban), mert a számítógép meghibásodása miatt nem kell engedélyt kérni az adatbázis visszaállításra, hiszen az utolsó "szinkronig" megmaradt.

A vállalkozás résztvevői (közvetlen kollégák vagy megbízottak) a szerveren lévő adatbázison keresztül - ugyanazon adatokkal - közösen dolgozhatnak.

Csak egy programot kell megvásárolni,
és azt több helyen is használhatja!

A hatóságoknak, minisztériumoknak való adatszolgáltatást bármelyik számítógépről indíthatja, amennyiben a tulajdonos jogosultságot biztosít számára. (Pl. a környeztvédelmi nyomtatványokhoz szükséges listák kinyerésén kívül egyéb jogosultságot nem kell megadni a környezetvédelmi referensnek.)

Fotók a programról

kepernyo-login

Belépés a programba

A programba való belépéskor ugyanazt a felhasználói nevet és jelszót kell megadni, mint a vaslap.hu weboldalra való belépéskor.

A teszt verzió azt jelenti, hogy a program csak a teszt adatbázishoz képes kapcsolódni. A vásárlás után létrehozzuk az Ön adatbázisát, mely teljesen elkülönül a többi vállalkozás adataitól.

A saját adatbázis létrejötte után Ön tudja szabályozni, hogy kollégái, megbízottai közül kinek milyen joga legyen a rendszerben. (Ki melyik modult láthatja, mit szerkeszthet, mit törölhet...)

Bővebben...

Vásárlás

Hogyan válhat Ön is az oldal, illetve program használójává?

Amennyiben úgy érzi, hogy segítségére lehetünk, akkor csak regisztrálja magát az oldalon a megfelelő kategória kiválasztásával. vaslap_bevk80Csak olyan személyek és cégek jelentkezését fogadjuk, melyek a hulladékgazdálkodási folyamatban érintettek. Az aktuális árainkat ide kattintva tekintheti meg.

Amennyiben Önnek részletes kérdései vannak, vagy szeretne személyesen beszélni kollégánkkal, kérjük írjon e-mailt az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre, vagy telefonáljon a "Kapcsolat" menüpont alatt olvasható telefonszámra.

Oldalainkon sütiket használunk. A böngészés folytatásával ezt elfogadottnak tekintjük!