Elfogadva...

Vaslap program változások, javítások a kiadás óta...

Távoli segítség


Belépés

Partnerünk

Sió-Excise
Hirdetés
Jövedéki Tanácsadó és Szolgáltató Iroda

Kersés

Szavazás

Mennyi időt töltött el a papír alapú nyilvántartással naponta?
 

Vaslap program javítások a kiadás óta


A Vaslap program - NAV által - engedélyezett verziószáma: 2.

A javító csomagok a NAV,  és a KvVM ellenőrei, valamint a felhasználók által feltárt és jelzett Windows hibák javításait tartalmazzák. Ezen felül, a bejelentett hiányosságok alapján plusz kiegészítéseket tesznek hozzá a meglévő naplókhoz. A változó jogszabályi háttér, és az újabb joganyagok miatt, folyamatos kiegészítésre szorul a rendszerünk. Az alap funkcionalitás megtartása mellett újabb szigorítások, újabb modulok, naplók és listák adódnak hozzá a programhoz. A javító csomagok nem változtatják meg a verzió szigorú alapfunkcióit.


A javító csomagokat – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – havonta adjuk ki, ugyanis ennyi idő alatt gyülemlik fel annyi bejelentés, illetve hatósági kérés, hogy egy új csomagot adjunk hozzá a rendszerhez. A javítások és kiegészítések pontos listáját az Interneten és a programok „Segítség” menüpontja alatt publikájuk.


Fontos tudnunk, hogy a verzió és a javító csomag (service pack) nem egy és ugyanaz.

Egy példával élve; ha veszünk egy „Windows 7 Professional” verziójú rendszert a számítógépünkre, akkor tudjuk, hogy a javító csomagok (vagy nagyobb szerviz pakkok) havonta érkeznek rá, de ettől a „Windows 7 Professional” rendszerünk verziószáma nem lesz pl. „Windows 7XXXXX Professional”. A verziószám marad „Windows 7 Professional”, csak a javító csomag száma fog emelkedni.


Javaslatunk a NAV munkatársainak – a jogszabályok pontos betartása miatt –, hogy az írásba foglalt, engedélyezett verziószámhoz azt is írják hozzá – az engedélyezett „2.” verziószámon felül –, hogy csak az aktuális javítócsomag szám, és az feletti csomag használatát engedélyezik a fémkereskedőnél. Így biztosítható, hogy a hatóságok folyamatos igényeinek eleget tudjunk tenni, és ez mellett ne kelljen havonta új engedélyt kiadni a programhoz.


Miért okoz komoly gondot egy valós verzióváltás?

A NAV munkatársai – jogszabály szerint – a pontos program verziószámra adnak engedélyt a helyszíni szemle során. (A Vaslap program esetében ez 200-nál is több vállalkozást, és közel 300 telephelyet jelent.)  Egy valós verzióváltás után (pl. ha megváltozik a Fémtörvény végrehajtási rendelete), vissza kell vonni a régi engedélyeket és új engedélyeket kell kiadni az új programverzió használatához minden megyében, minden érintett vállalkozásnál. A kiadott új engedélyeket újabb helyszíni szemlék során lehet elfogadni.  Havi rendszerességgel ez elviselhetetlen terhet jelent, és indokolatlan, mivel az engedélyezett verzió állandó, ahhoz csak szigorítások, plusz feladatok és újabb listák adódnak, a Windows hibák javításai mellett.


  

Javítások, kiegészítések listája:

 

"1.0.3" javítások, kiegészítések:

 

- Automata tárolóhely kiválasztás lehetősége. Amennyiben a tárolóhelyek táblázatában megadásra kerül az ott tárolt anyagok jellemző VTSZ, vagy HAK kódja, vagy egy konkrét cikk, akkor a bevételezéskor a program automatikusan kikeresi a behozott cikknek megfelelő tárolóhelyet. (A Bevételezés felületen választató opció.)

- Automata fajkód kiválasztás. A cikktörzsben megadható, hogy melyik cikket melyik fajkódon szokta bevételezni a fémkereskedő, és ezután a program minden bevételezett cikkhez egyedi fajkódot tud ajánlani. (Ez mellet a fajkód továbbra is kézzel, kattintással módosítható marad. A Bevételezés felületen választató opció.)

- Piaci és koncessziós anyag-telephely keveredés figyelmeztetése. A bevételezésnél lehetőség nyílt arra, hogy – fajkód alapján – a program pirossal jelölje azokat a tételeket, amelyeket nem megfelelő telephelyre próbálunk bevételezni. (Pl. piros az ólom akkumulátor sora, ha a koncessziós helyett a piaci telephelyre vennénk be az anyagot.) Ehhez két dolgot kell beállítani; a saját telephelyeknél meg kell adni, hogy a telephelyek közül melyik koncessziós, és melyik normál piaci. (A Bevételezés felületen választató opció.)

- Cseréltük és kiegészítettük a riportok és a felületek HAK – EWC feliratait.

- Rendszámok szerinti összesítés a Listáknál. (Lekérdezhető, hogy mely rendszámok milyen anyagokat hoztak be összesítve VTSZ-re, HAK kódra, amit a hatóság éppen szeretne kérni.)

- Az adatbázis szinkron műveletet kiegészítettük egy helyi adatbázis karbantartó funkcióval, hogy az esetegesen helyben megsérült adatbázis tisztán induljon neki a szerverre mentés folyamatának.

- A környezetvédelmi éves jelentésben a hatóság megcserélt két sort a beadandó xml-ben, és ezért informatikailag megmagyarázhatatlanul hibásnak jelölte a Vaslap által készített „EHIR RÉSZL ÉV” xml fájlt a feltöltéskor. Megcseréltük a két sort az xml-ben, hogy a körny.véd. weboldal befogadja az éves jelentést.

- A Kiadás felületre is rákerült a telephely kiválasztása mező.

- A MOHU által – egyes anyagféleségeknél – nulla forintos átadási ár került meghatározásra, azonban ezt az ÁNYK nem hibának ítélte az F02-es napi jelentésbe. A Vaslapban lehetőséget adtunk a nullás ár bevitelére, annak ellenére, hogy az ÁNYK tiltotta (mivel a NAV kérte, hogy ugyan hibásan is, de nullás árral legyen beküldve az F02). A beállítások felületen pipával választható a nullás ár engedélyezése.

- Lehetőség lett a sztornózott tételek és korrekciós bizonylatok kihagyására a készlet listákból.

- A koncessziós anyagok könyvelésénél - néhány alvállalkozó esetében – szükséges lett a beszállítói pontos címének a legyűjtése az anyagmozgás naplóból (a fővállalkozó részére). Ezért belekerültek a napló táblázatába a címadatok is. 


"1.0.2" javítások, kiegészítések:

 

- Elvetésre került a 1.0.1-es programmódosítás. A NAV és a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fémtv.) szakmai gondozását ellátó Innovációs és Technológiai Minisztérium a témában a szakmai álláspontját ismertette a NAV Központi Irányításával. Ez szerint „a Fémtv. és a Kormány rendelet rendelkezései nem zárják ki a fémkereskedők általi web alapú alkalmazás használatának lehetőségét sem a nyilvántartás vezetés, sem az elektronikus úton történő adatszolgáltatás során”. Az Igazgatóság a fentiekre figyelemmel a döntésének hivatalból történő felülvizsgálatát követően megállapította, hogy az előző, 1.0.0-ás verzióig (12 éve) működő program megfelel a vonatkozó rendelkezéseknek.
- A papír formátumú, idegen devizás számlán feltűntetésre került az árfolyam, valamint az ÁFA részletezésénél kiírásra került az ÁFA forintban számított értéke.
- A környezetvédelmi hatóság részére elektronikusan beküldhető adatfájl frissítésre került.
- A „NAV adóhatósági ellenőrző” xml fájl készítési lehetőség kiegészítése megtörtént.
- A bizonylatokon megjelenítettük a Fémkereskedő telefonszámát és az e-mail címét.

 

"1.0.1" javítások, kiegészítések:

 

- Beépítésre került - a NAV megyénkénti eltérő jogszabály értelmezése végett - a megyénként, cégenként, illetve telephelyenként egyirányúsított adatbázis-szinkron, melynek hatására egyes fémkereskedő cégeknek vagy azok telephelyeinek a számára meg kellett szüntessük az adatbázisok szerverre történő biztonsági mentési lehetőségét, tehát az adatbázis szinkronnak az adatfeltöltési részét. Ezt annak érdekében kellett bevezessük, hogy a hatóság engedélyt adjon a szoftver használatára egyes telephelyek engedélyezési eljárása során (de csak egyes megyékben és egyes cégek esetében). Az adatbázis szinkron két része, a struktúra szinkron és a letöltési rész továbbra is elérhető marad a feltöltés szempontjából tiltott telephelyeken is, mivel ezeknek a lépéseknek a segítségével tudjuk frissíteni azokat a törzsadatokat (anyagféleség jellemtőket, fajkódokat, jogcímeket, stb.), amelyeket a NAV évről évre bővít vagy változtat.
 

(Megemlítjük, hogy a Vaslap szoftvert és a dokumentációkat az első engedélyeztetési eljárás során a több órás kihallgatáson, több pénzügyőr illetve hatósági informatikus jelenlétében világították át, és tartották a jogszabályoknak tökéletesen megfelelőnek. A szoftvert megközelítőleg 300 esetben vizsgálta át tüzetesen, és engedélyezte a NAV [régebben VPOP] a fémkereskedők által benyújtott engedélykérelem alapján. Az elmúlt tíz évben több ezer helyszíni szemle során vizsgálták a program részleteinek megfelelőségét a NAV munkatársai, fogalmaztak meg kérdéseiket írásban vagy telefonon, és fogadták el a szoftver helyes működését.)
 

Megjegyezzük, hogy csupán az általunk biztosított „adatbázis szinkron”-nak nevezett adatmentést (feltöltést) tiltotta meg a jogszabályt egyedi módon értelmező megyei hatóság, arra hivatkozva, hogy ezzel a szerveres adatmentéssel harmadik fél részére „rendelkezése bocsájtja” az adatait a fémkereskedő. Azonban semmilyen tiltást nem fogalmazott meg más vállalatok szervereire való mentésről, így a Google, a Microsoft vagy bármelyik idegen szolgáltató által biztosított tárhelyre odamásolhatja a fémkereskedő a biztonsági mentését. Kizárólag a fejlesztő szerverére tiltották meg a feltöltést. A OneDrive vagy a Google Drive manuális illetve automatikus mentése is működhet. Az évek során szerzett tapasztalataink alapján nem megyünk már szembe az érintett hivatal határozatával, mert tudjuk, hogy nincs esélyünk megvédeni az igazunkat. Azt sem támadjuk meg, hogy tévesen webes alkalmazásnak írták le a Windows PC-ken futó, helyi abatbázist használó Vaslap nevű programunkat. Ez most a 101. javító csomag. Ha van türelme végigolvasni ezt az anyagot, akkor megtalálja, hány esetben írtunk át programrészeket a NAV egyedi / megyei határozatai alapján, majd állítottuk azokat vissza az előző állapotra - pár év elteltével - a határozatot kiállító hatóság új hivatalnokának új határozatára.

 

"1.0.0" javítások, kiegészítések:

 

- A számlázáshoz szükséges adóhatósági adatszolgáltatás frissítésre került, hogy az úgynevezett „NAV xml” megfeleljen a könyvelőprogramoknak.
- Az adatbázis szinkronizálásához szükséges kiszolgáló számítógépek frissítése miatti módosítások (annak érdekében, hogy a következő frissítések is eljuthassanak a felhasználókig).

 

"0.9.9" javítások, kiegészítések:

 

- NAV OnLine Számla 3.0 frissítés. 2021. január 4-től használható (2021. április 1-től pedig kötelező) a NAV 3.0-ás OnLine számla rendszerének a használata. A Vaslap program 0.9.9. javítócsomagja automatikusan átáll az új 3.0 verzióra (de beállítható a régebbi, 2.0 verzió használta is a program indításakor). Az új szabály szerint a programnak el kell küldeni azokat a számlákat is a NAV-hoz, amelyeken a partner az EU tagállamokon kívüli, idegen országhoz tartozik. Ez miatt szükséges lesz Önnek megadni a program törzsadatai között, az „Országok” listájában, hogy az Ön által régebben berögzített országok kétbetűs jelét, és azt, hogy azok jelenleg EU tagállamok-e!

- Szállítón és Anyakísérőn fajkód hosszabb rubrikában kiírva.

- Módosításra került az idegen valuták ÁFÁ-jának kerekítése - két tizedesre - a NAV online számlában.

- A „Környezetvédelmi jelentés” elkészítése során a program megtalálja azokat a vevőket (hulladék kezelőket), amelyeknél elfelejtették beállítani a „KvVM” típus jelölést.


"0.9.8" javítások, kiegészítések:

 

- A számlázási modulban pontosításra került az idegen valutával, fordított ÁFÁ-val végzett számlakészítés, és ezek sztornózása.

- A számla rögzítő felületen a megjegyzés mező letárolja és a későbbiekben felkínálja az előző megjegyzéseket.

- A saját telephelyek közötti bizonylatolásnál (a szállítólevélen) pontosításra került a saját vállalkozás székhelyének és fogadó telephely címének a megkülönböztetése.

 

 

"0.9.7" javítások, kiegészítések:

 

- A NAV Online 2.0 éles indulásakor (2020. júl. 1.) azt tapasztaltuk, hogy a számlákon beküldendő bankszámlaszámok a legtöbb vállalkozásnál eltérően vannak megformázva, tagolva, és ezért a NAV nem fogadja be az Online számlákat.
A NAV három féle bankszámlaszám tagolást fogad el a különböző bankszámlaszám típusokhoz. (Például: „11111111-22222222-33333333”, „11111111-22222222” vagy „HU66111111112222222233333333”). A Vaslap programot felkészítettük arra, hogy bármilyen hibás formában szerepel a bankszámlaszám tagolása az Önök adataiban (hibás pl: „1111-2222-3333-4444-5555-6666”), a program ki fogja javítani a helytelen (NAV számára nem értelmezhető formájú) számsorokat és a beküldendő online számlára a helyes formátumot fogja írni. (A papír alapú dokumentumokon, számlán továbbra is az Önök által begépelt formában fog megjelenni a bankszámlaszám.)

- Az idegen valutás, stornó számlák árfolyamának a javítását végeztük, hogy az eredeti, idegen valutás számlán szereplő árfolyam kerüljön a stornó számlára is, valamint, hogy a stornó során ne aktualizálódjon semmilyen kedvezmény vagy listaár érték, fixen az eredeti maradjon.

- Javítottuk a papír számlán előforduló utca és házszám duplikált, egymás utáni kiírását."0.9.6" javítások, kiegészítések:

 

- A saját vállalkozás adatai kiegészítésre kerültek néhány mezővel:

  1. Megadható egy másodlagos bankszámlaszám, amely a Forinttól eltérő valutákhoz tartozik. (Ha pl. az Euróhoz egy másik bankszámlát használ, mint a Forinthoz, akkor a kiállított eurós számlákon ez a 2. bankszámlaszám fog megjelenni.)

  2. A csoportos adószám (CSASZ) és a Swift kód is menthető lett a saját cég adatai közé. Az adatok a számlán is megjelennek.

  3. Alanyi adómentes („ÁFAmentes”) kisadózók is használhatják a Vaslap programot a számlázáshoz, ha a „Saját vállalkozás adatai”-nál kipipálják az „ÁFA mentes értékesítést”. Ennek hatására az ÁFA értékekbe nulla kerül, és a kiállított számlákon „mentes” szöveg lesz olvasható (a számla fejben „Alanyi adómentes” megjelöléssel).


- Több telephelyes működés esetén a telephelyek közötti mozgás során pontosítva lett az „anyag származási helye, település megnevezése”.


- Az idegen valutás számlákon, a számlaösszesítő részében megjelenítettük a tizedes számokat (a „fillért”).


- Az idegen valutás számlák elkészítésekor kötelezővé vált a számlán használatos árfolyam mentése az online adatszolgáltatás miatt.


- A NAV online számla 2.0 használata, és az adatszolgáltatás kötelezővé válik 2020.07.01-től. Minden – technikailag rendben lévő – számlát be kell küldeni az adóhatóság részére záros határidőn belül (azért nem írunk pontos napot, mert a jogszabály folyamatosan változik). A Vaslap program 0.9.6 verziójától a program indításakor 2.0 NAV API módban indul.
Amennyiben az Ön számítógépén előzőleg (2020.07.01. előtt) megadásra kerültek a NAV Ügyfélkapun és a NAV Online számlarendszeren keresztül megkapott adatok (felhasználónév, technikai felhasználó, cserekulcs, stb.), abban az esetben nem kell semmilyen új adatot (azonosítót) kérnie a NAV-tól.
Ha csak 2020. júliusától kezdődően használná a Vaslap program számlázó modulját, akkor előbb meg kell szerezni a NAV-tól a szükséges adatokat, és ezeket be kell, hogy állítani a Vaslap program „Beállítások / NAV online számla” felületén. Cím: https://onlineszamla.nav.gov.hu/


- A teszt adatbázis mindenkinek a rendelkezésére áll a Vaslap programban, a helyi számítógépén. Amikor a teszt adatbázist használjuk (felhasználónév: demo és a jelszó is: demo), akkor a program kizárólag a NAV teszt szerverével tartja a kapcsolatot. Így bármit kipróbálhatunk, anélkül, hogy kárt tennénk az éles rendszerben. A teszt adatbázis NAV kapcsolat kialakításához más NAV Online adatok (felhasználó, technikai user, jelszó, stb.) szükségesek, mint az éles rendszerhez. Ezek miatt a NAV teszt rendszerében is ugyanúgy végig kell regisztrálni magunkat, mint az éles rendszerben. Cím: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu


- A Vaslap program minden számla elkészülte (képernyőn megjelenése) után azonnal elküldi a számlát a NAV-nak. A beküldött számla helyességét vagy visszautasítását ellenőrizhetjük a Vaslap program „Számlák naplója” táblázatban, illetve a NAV weboldalán. Ha valamilyen technikai hiba lép fel a számlázás közben, akkor a helyben marat számlák újra küldhetők a „Számlák naplója” felületéről. Ugyanitt újra és újra elvégezhetjük a beküldött számláink állapotának (státuszának) az ellenőrzését.


- A NAV rendszer hibásnak jelzi a negatív értékű számlákat. Ezért csak stornózással lehet a visszavonni kívánt számlát korrigálni. A stornózás pontos (NAV által elfogadott) módjának garantálása miatt a stornó számlákat a Vaslap program állítja elő az eredeti számla alapján. A „Számla stornózás” gombra kattintás után megjelenik az összes (még nem stornózott) számla időrendben visszafelé. Ezután ki lehet választani a problémás számlát, és el lehet indítani a stronózást.


- A számla megjegyzés beírására szolgáló mezőt kibővítettük az előzőleg begépelt megjegyzések letárolására és felkínálására.

 

"0.9.5" javítások, kiegészítések:


- A Kiadás modulnál utoljára beállított tárolóhely mentése, majd a következő program indításkor ugyanennek a tárolónak a beállítása.

- Bizonylat értékének biztonsági mentése a bizonylatsorrend naplóba.

- A program frissítéséről szóló értesítés késleltetett megjelenése a program indítása után 2 perccel.

 

"0.9.4" javítások, kiegészítések:


- A Windows 10 operációs rendszer 2020. januári frissítőcsomagjával érkező megjelenítési változtatások hatására néhány űrlapunk gombjai elcsúsztak, melyek újra pozicionálását jelen javítócsomagunk tartalmazza.

- A készpénzes kifizetések esetében alkalmazott 5 Ft-os kerekítés utáni kifizetendő összeg feltüntetése a bevételezési bizonylatokon.

 

"0.9.3" javítások, kiegészítések:


- Az éves környezetvédelmi jelentés átalakításra került a 2020-tól életbe lépő új OKIR kapu bejelentő felület miatt. A program elkészíti az új hatósági rendszer számára szükséges xml fájlt. Fontos tudni, hogy megfelelő jogosultságokkal a Környezetvédelmi rendszerbe bárhonnan lehet – és lehetett évekkel ezelőtt is – adatokat felölteni. A KvVM jelentést nemcsak a Vaslap programon keresztül tölthették fel. Ezért az előző években beküldött körny.véd. jelentések záró készlete eltérhet a Vaslap programból kiolvasható záró és nyitó készletektől. Ez miatt fontos, hogy a Vaslap programból feltöltött xml adatszolgáltatás után Önnek – illetve a környezetvédelmi megbízottjának – kell ellenőrizni vagy beírni azokat a nyitó készlet mennyiségeket az OKIR rendszerbe, amelyeket az előző év zárókészleténél beküldött az előző évben!
(Környezetvédelmi adatszolgáltatásának összeállításához és beküldéséhez (A fémkereskedő vagy annak környezetvédelmi megbízottja) jelentkezzen be az OKIR kapuba. A bejelentkezés akkor lehetséges, ha az adatszolgáltatásra kötelezett ügyfél /rendelkezik KÜJ-jel, környezetvédelmi ügyfél jel/, és van meghatalmazása.)

- A naptár vezérlőelemeknél visszakerült a „Mai nap”-ra ugrás gombocska.

 

"0.9.2" javítások, kiegészítések:


- Naptár vezérlőelemek maximális értékének kiterjesztése 2020.01.01 uátni dátumokra.

- „Partner adatok szerkesztése” ablak védelme a Bevételezés modulban, annak érdekében, hogy a partner adatok mentési folyamata közben ne lehessen elindítani a „Félretesz”, „Mentés” és egyéb funkciókat. Csak a partner adat szerkesztő ablak bezárása után lehet folytatni a bizonylattal kapcsolatos tevékenységeket.

- A bevételezési modulban lévő „bizonylat félre tétel” és visszatöltés műveletek működését pontosítottuk, hogy az első visszatöltésnél is mindig megfelelő legyen a kiválasztott partner.

- Az „Adatbázis szinkron” modulban lévő „Adatbázis archiválás” lehetőségnél biztosítottuk, hogy az archivált évek után megmaradó napló tételek elé automatikusan képzett nyitó tételek a szinkron során ne kerüljenek fel a szerverre (mivel a szerveren nem történik archiválás, ott a teljes, több éves adatállomány megtalálható, a legelső nyitó tételekkel).

 

"0.9.1" javítások, kiegészítések:


- Átállás a NAV által 2019. június 4-étől kötelezően bevezetésre kerülő 1.1 XSD sémára az Online számla modulban.

- Gépi sztornó esetén a sztornó bizonylat teljesítési dátuma alapértelmezettként megegyezik a kiválasztott bizonylat teljesítési dátumával.

- Bevételezéskor nyomtatásra kerülő bizonylat lábléc szövegének beállítása alapértelmezettként a gazdasági szervezethez tartozó szövegezés.

 

"0.9.0" javítások, kiegészítések:


- Anyagmozgás naplóban a sztornózott bizonylatok megjelenítésének kikapcsolási lehetősége.

- A/4-es bevételi bizonylaton „készpénzes kifizetés” esetén 5,- Ft-ra kerekített, kifizetendő összeg feltűntetése.

- Partner kiválasztása esetén – besorolástól függően – adóazonosító jel vagy adószám kijelzése a címadatok alatt.

 

"0.8.9" javítások, kiegészítések:


- Készletlistán megjelenített, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra vonatkozó, nyilvántartási mértékegység és pontosság feltüntetése.

 

"0.8.8" javítások, kiegészítések:


- Kiadás modulban – az anyagkísérő okmányon feltüntetendő – átrakodás helyének megadására külön felviteli rész kialakítása

- Számla dokumentumon található aláírás és pecsét helyének „A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes” feliratra történő cseréje

- „Listák (készlet)” modulban található „Aktuális készlet” gomb figyelmen kívül hagyta a FAJ kód szerinti csoportosítást

 

"0.8.7" javítások, kiegészítések:


- Az „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” XML séma javítása (A NAV online számlaadat-szolgáltatási kötelezettségtől független modul)

- Felhasználói felület vezérlőelemeinek frissítése, programbetöltés gyorsítása

- Partnertörzs tömeges frissítésének lehetősége az alapértelmezett adó tekintetében (SZJA)

 

"0.8.6" javítások, kiegészítések:


- Számlázó modul javítása, hogy a NAV Online adatszolgáltatási kötelezettségben nem érintett számlázás esetén elkerülhető legyen a NAV Online számla regisztráció és az online számla beküldés.
(A javításra azért volt szükség, mert a fémkereskedők zömében fordított ÁFÁ-s számlákat állítanak ki, amelyeket – a nullás ÁFA tartalmuk miatt – nem kell beküldeni a NAV-hoz.)

 

"0.8.5" javítások, kiegészítések:


- Számlázó modul kiegészítése a NAV online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség szerint

- Beállítások modul kiegészítése a NAV online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséghez szükséges adatokkal

 

"0.8.4" javítások, kiegészítések:


- Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezése miatt a Vaslap program kiegészítést kapott a magánszemélyek adatainak védelmére. A Vaslap program használatára jogosult személyek beállíthatják, hogy a rendszer milyen visszamenőleges időszakra tárolja a magánszemélyek adatait az adatbázisban. Az (EU) 2016/679 rendelet kizárólag a magánszemélyek adatbiztonságát szolgálja, a gazdasági szervezetek adatival kapcsolatban nem rendelkezik. Ezért a Vaslap programban csak a magánszemélyek adattárolásának időtartamát állíthatjuk be. A magyar törvények hosszabb időt követelnek meg az adattárolásra, ezért csak azokat a magánszemélyeket törölhetjük az adatbázisból, amelyekkel nem kerültünk bizonylati kapcsolatba!

 

"0.8.3" javítások, kiegészítések:


- Sztornó bizonylat alapértelmezett teljesítési dátumának a bizonylat teljesítési dátumához történő igazítása

- Éves környezetvédelmi jelentés adatlapjának átadott adatok módosítása a v1.14-es verziójú nyomtatvány követelményinek megfelelően

 

"0.8.2" javítások, kiegészítések:


- ÁNYK NAV_F03 nyomtatvány számára átadott adatok javítása

- A Vaslap 2 program több példányban való futtatásának ellenőrzése és tiltása sorszámléptetéssel járó anyagmozgások mentése előtt

 

"0.8.1" javítások, kiegészítések:


- ÁNYK NAV_F02 és NAV_F03 nyomtatványok számára átadott adatok struktúrájának módosítása

- NAV adatexport során a „Határon átnyúló tevékenység” bevezetése

 

"0.8.0" javítások, kiegészítések:


- Adatbázis-szinkron módosítása

 

"0.7.9" javítások, kiegészítések:


- Adatexportálás módosítása az ÁNYK nyomtatványokhoz

 

"0.7.8" javítások, kiegészítések:


- Anyagmozgás számlára történő átemelésekor az anyagmozgásnál beállított egységár áthozatala a számlára.

- Vételi jegyen az adó összesítése és a fizetendő végösszeg kerekítése forintra.

- Archiválás lehetőségének beépítése a Vaslap 2 programba

- Adatexportálás módosítása a frissített ÁNYK nyomtatványokhoz

 

"0.7.7" javítások, kiegészítések:


- A bérmunkára átvett anyagok elkülönítése az „Átminősítés (kezelés)” modulban.

 

"0.7.6" javítások, kiegészítések:


- A 2016. január 1-jétől életbe lépő SZJA változás feliratának módosíthatóvá tétele.

 

"0.7.5" javítások, kiegészítések:


- A Vaslap 2 program, számlázó programrészének felkészítése a 2016. január 1-jétől életbe lépő „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkciójára.

 

"0.7.4" javítások, kiegészítések:


- Az ÁNYK programnak átadott címadatok javítása.

 

 

"0.7.3" javítások, kiegészítések:


- A NAV KH Rendészeti Főosztály 5167159200 számon kiadott állásfoglalása alapján az ÁNYK NAV_F03 havi összesítő jelentés nyomtatványnak átadásra kerülő havi jogcímenkénti anyagmozgásokból kivételre kerülnek a Vaslap 2 program “Sztornózás” lehetőségével javított bizonylatok.

- A NAV_F02 napi összesítő, valamint a NAV_F03 havi összesítő jelentés “javítás” lehetőség mezőkódjának frissítése a Vaslap 2 programban.

 

 

"0.7.2" javítások, kiegészítések:


- Bértároláshoz használt nyomtatványok módosítása

 

 

"0.7.1" javítások, kiegészítések:


- Automatikus adatbázis-tömörítések gyakoriságának növelése

- Bértároláshoz használt nyomtatványok frissítése

 

 

"0.7.0" javítások, kiegészítések:


- Korrekciós mozgások számításának módosítása a környezetvédelmi jelentésben

- Az új környezetvédelmi jelentéshez szükséges mezők átvezetése a meglévő nyomtatványokra

- Idézőjelet, aposztrófot tartalmazó cégnevek kezelésének javítása a környezetvédelmi jelentésben

 

 

"0.6.9" javítások, kiegészítések:


- Környezetvédelmi jelentés összeállításának módosítása (Az új VMOKIR_HIR_EV ÁNYK nyomtatvány v1.5-ös verziójának követelményeihez igazított import fájl létrehozása és helyes beállítások esetén automatikus importálása)

- Partnerekhez rendelt járműazonosítók sorrendjének módosítása (A rendezést időponthoz igazítottuk, így mindig a partner által utoljára használt jármű azonosítója kerül a megfelelő mezőbe)

 

"0.6.8" javítások, kiegészítések:


- Nyitókészlettel történő számítás javítása, előző havi 0-s záró és hó közben felvitt nyitó esetén

 

 

"0.6.7" javítások, kiegészítések:


- A „Bérmunka, bértárolás” jogcím (206-os és 306-os) jogcímeket két csoportra bontottuk. Saját anyag bértárolásra, vagy bérmunkára történő mozgatása esetén a „Bérmunka saját anyaggal” használandó, míg idegen anyaggal történő bérmunka, vagy bértárolás esetén a „Bérmunka idegen anyaggal” lehetőséget válasszuk. A mozgásokat a Vaslap 2. program továbbra is a jogcímnek megfelelő 206-os és 306-os jogcímkódon rögzíti. A módosítás csak az anyag tulajdonosának rögzítésére szolgál. Bérmunka, vagy bértárolás esetén az anyag tulajdonviszonya nem változik!

 

 

"0.6.6" javítások, kiegészítések:


- Nyitókészlet rögzítésekor lefutó ellenőrzések javítása (A program FAJ kódot kért a nyitó készlet rögzítésekor)

 

 

"0.6.5" javítások, kiegészítések:


- Számlán szereplő jogszabályi hivatkozás lecserélése

- Bevételezés során a kötelezően kitöltendő járműazonosító ellenőrzésének javítása

 

"0.6.4" javítások, kiegészítések:


- Partnereink kérésére a bevételezés során ellenőrzésre kerül – az átadó magánszemélyhez rögzített adóazonosító jelből – az átadó életkora. (Az adat tárolása nem történik meg az adatvédelmi szabályok szerint.) Az ellenőrzést csak a magyar adóazonosító jellel tudjuk elvégezni, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek között is léteznek „gyárilag hibás” adóazonosító jelek, melyek hamis eredményt adhatnak. Ezért kérünk mindenkit, hogy az átadó magánszemély életkorának ellenőrzése tekintetében, ne hagyatkozzon kizárólag a Vaslap 2 programra! A programunk által kiírt figyelmeztetés tájékoztató jellegű, melynek működését jogszabály nem írja elő, csupán ügyfeleinknek adunk egy plusz biztonságot.

 

 

"0.6.3" javítások, kiegészítések:


- A NAV_F03-as ÁNYK nyomtatvány számára átadott adatok javítása, ellenőrzése.


 

"0.6.2" javítások, kiegészítések:


- Átminősítés és kezelés során tévesen figyelmeztetett a program a FAJ kód megadására.

 

 

"0.6.1" javítások, kiegészítések:


- Adatbázis-szinkron során tömörített csomag-átvitel az adatforgalom csökkentése érdekében

- FAJ kódok ellenőrzése

 

 

"0.6.0" javítások, kiegészítések:


- A „Számlázás” modulba átemelt bizonylatoknál a Vaslap 2 program idáig automatikusan fordított ÁFA-val készítette el a számlát. A fordított ÁFA alapértelmezett használata ettől a javítócsomagtól a „Beállítások” modulban módosítható. Amennyiben a „Beállítások” modulban lévő „Fordított ÁFA alapértelmezett használata” előtti jelölőnégyzet ki van pipálva, úgy a „Számlázás” modulba egy elkészített bizonylat átemeléséről fordított ÁFA-s számla kerül elkészítésre. Amennyiben a „Beállítások” modulban lévő „Fordított ÁFA alapértelmezett használata” előtti jelölőnégyzet nincs kipipálva, abban az esetben a „Számlázás” modulba átemelt bizonylatok a normál adózási szabályoknak megfelelően lesz elkészítve. Mivel a Vaslap 2 program elsősorban fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok nyilvántartására készült, ezért a program alapértelmezés szerint a számlák készítésénél a fordított ÁFA-t használja. Az átemelt bizonylatból készített számla, annak mentéséig továbbra is módosítható!

- A „Bevételezés” modulban, a „Saját telephelyek közti mozgás” jogcím kiválasztása esetén a rendszám meglétének ellenőrzése kihagyásra került.

- Az egyre több Euróban kiállított számla miatt a nyomtatványokon kiiktattuk az egységárak két tizedesre történő kerekítését.

 

"0.5.9" javítások, kiegészítések:


- A „Saját vállalkozás adatai” modulban megadott cégadatok mentésekor fellépő hiba javítása

 

 

"0.5.8" javítások, kiegészítések:


- A NAV-VP havi adatszolgáltatásakor, esetenként fellépő memóriacímzési hiba javítása

- Partnerek automatikus csoportba sorolásának javítása

 

 

"0.5.7" javítások, kiegészítések:


- Anyagmozgások számításának javítása a kerekítési problémák miatt – a kettőnél több tizedesre végződő mennyiségek esetében – a havi záró és nyitó értékekben jelentkező esetleges eltérések elkerülése miatt.

- Érzékeny FAJ kóddal átvett anyagoknál kötelezően kitöltendő „NAV visszaig. azon.” rovat. A rovat üresen hagyása esetén a program figyelmeztet és nem engedélyezi az anyagmozgás rögzítését!

 

 

"0.5.6" javítások, kiegészítések:


- Listák készlet modulban az értékekkel történő lista megjelenítésének javítása.

 

 

"0.5.5" javítások, kiegészítések:


- Biztonsági rés kiküszöbölése a Vaslap 2 program adatbázisán.

 

 

"0.5.4" javítások, kiegészítések:


- Az Anyagmozgás napló szűrési feltételeinek kiegészítése a FAJ kódokkal

- Listák készlet modulban csoportosítási lehetőségek kiegészítése a FAJ kódokkal

- Negatív előjelű mennyiségek rögzítésére csak a beállítások modulban található „Negatív mennyiség bevitelének engedélyezése” jelölőnégyzet kipipálása után van lehetőség a Bevételezés, Kiadás és az Átminősítés (kezelés) modulokban.

- Több telephellyel rendelkező vállalkozások esetében a Saját vállalkozás adatai modulban beállított telephelyekhez megadott Fémkereskedelmi Engedély számának használata a nyomtatványokon, szemben az eddig használt fő telephely Fémkereskedelmi Engedély számával. A módosítást a NAV Kelet-budapesti Vám és Pénzügyőri Igazgatóság által tett észrevétel alapján hajtottuk végre.

 

 

"0.5.3" javítások, kiegészítések:


- A Vaslap 2 program és az ÁNYK közti adatátadás struktúrájának módosítása.

- A NAV-VP adatszolgáltatás modulban található NAV_F02-es és NAV_F03-as nyomtatványok letöltési linkjének javítása.

- Vizuális elemek, megjelenés javítása.

 


"0.5.2" javítások, kiegészítések:


- Egyes megyékben a NAV-VP ellenőrei megkövetelik a járműazonosító beírását minden bevételezés alkalmával, függetlenül attól, hogy az átvett engedélyköteles anyagot olyan járművel szállították-e, aminek van azonosító jele, ahogyan a jogszabály ezt előírja. A NAV által kiadott NAV_F02-es nyomtatvány leírásában is szerepel, hogy a mezőt csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a szállítójármű rendelkezik hatósági jelzéssel.

Ebből az okból kifolyólag, valamint Partnereink kérésére a Jármű azonosító mező alá bekerült a „Kötelező járm.azon.” pipálási lehetőség, amit bepipálva a program figyeli, hogy a Jármű azonosító mező kitöltésre került-e. A program a mentés előtt figyelmeztet, ha ez a négyzet be van pipálva, de a Jármű azonosító mező üresen maradt.

 

"0.5.1" javítások, kiegészítések:


- A régóta használt adatbázis mérete a rengeteg adat miatt esetenként 200 MB-os adatbázisfájlokat is eredményezhet. Ennek a problémának a javítására a Segítség menüpontba és az adatbázisszinkronhoz használt modulba bekerült az Adatbázis tömörítése menüpont, ami egy tömörítést futtat le a helyi adatbázis-fájlon. A folyamat futtatása segíthet az áramszünet vagy az operációs rendszer lefagyása esetén keletkező adatbázis sérülések helyreállításában is.

- A partnerek csoportba sorolása a program helyes működéséhez szükséges, ezért a program figyeli, hogy van-e olyan partner ahol nincs beállítva, hogy magánszemély, vagy gazdasági szervezet. Az ellenőrzés 30 naponta fut le automatikusan, de lehetőség van a Segítség menüből a Partnerbesorolások vizsgálata menüponttal, vagy a Partnerek modulban található Partner bes. vizsg. gombbal is az ellenőrzést elindítani. A program képes javítani a partnerhez megadott adószám alapján azokat a sorokat, ahol nem lett beállítva a partner csoportja. Amennyiben a partnerhez a 12345678-1-23 formátumú adószám lett rögzítve, úgy automata javítás esetén ezt a partnert Gazdasági szervezetként, egyéb esetben magánszemélyként fogja besorolni.

 

"0.5.0" javítások, kiegészítések:


- Az eddigi VPOP_F03-as nyomtatvány helyett a havi jelentés leadására a NAV közzétette a NAV_F03-as nyomtatványt. A  frissítés az új nyomtatványba történő adatexportáláshoz szükséges módosításokat tartalmazza.

 

"0.4.9" javítások, kiegészítések:


- Az ellenérték nélküli fémhulladék átvételt, a NAV_F02-es nyomtatvány csak természetes személy esetében nem fogadja el a jelentésben, ezért a Program csak ebben az esetben vizsgálja és figyelmezteti a felhasználót a bevételezés rögzítésénél.

 

"0.4.8" javítások, kiegészítések:


- Az ellenérték nélküli fémhulladék átvételt az F02-es nyomtatvány nem fogadja el a jelentésben, ezért ezt a Program vizsgálja és a bevételezés rögzítésénél figyelmezteti a felhasználót.

- Az új NAV_F02-es nyomtatványon jelölni kell a telephely nélküli jogcímkóddal bevételezett és kiadott anyagokat, ezért a jelentés generálásakor ezeket az adatokat is átadja a Vaslap program az ÁNYK számára.

- Gazdasági szervezetektől való vásárlás esetében a NAV_F02-es nyomtatványán nem kerül kitöltésre a „C” lapon található okmányszám függetlenül a partnertörzsben esetlegesen megadott adatoktól.


"0.4.7" javítások, kiegészítések:


- Sajnos a NAV hibásan adta ki 2013. december 25-én a NAV_F02-es nyomtatványt. Az elsőnek feltárt hiba a járműazonosító kitöltésénél található, mást követel, mint amit ír. Szó szerint idézzük az F02 leírását: „Szállítóeszköz azonosítója: Az eladó által leadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítására hasznát eszköz azonosítója (Pl.: gépjármű esetén a rendszám, vasúti szállítás esetén vasúti kocsi szám). Hatósági jelzéssel nem rendelkező szállítójármű esetén nem kell kitölteni.” Az utolsó mondat sajnos nem állja meg a helyét, ezért a Vaslap programot módosítottuk, hogy az azonosítóval nem rendelkező (pl. talicska, bicikli) járművek esetében egy karaktert illesszen be a „szállítóeszköz” mezőbe.


"0.9.5" javítások, kiegészítések:

 • A Kiadás modulnál utoljára beállított tárolóhely mentése, majd a következő program indításkor ugyanennek a tárolónak a beállítása.
 • Bizonylat értékének biztonsági mentése a bizonylatsorrend naplóba.
 • A program frissítéséről szóló értesítés késleltetett megjelenése a program indítása után 2 perccel.


"0.9.4" javítások, kiegészítések:

 • A Windows 10 operációs rendszer 2020. januári frissítőcsomagjával érkező megjelenítési változtatások hatására néhány űrlapunk gombjai elcsúsztak, melyek újra pozicionálását jelen javítócsomagunk tartalmazza.
 • A készpénzes kifizetések esetében alkalmazott 5 Ft-os kerekítés utáni kifizetendő összeg feltüntetése a bevételezési bizonylatokon.


"0.9.3" javítások, kiegészítések:

 • Az éves környezetvédelmi jelentés átalakításra került a 2020-tól életbe lépő új OKIR kapu bejelentő felület miatt. A program elkészíti az új hatósági rendszer számára szükséges xml fájlt. Fontos tudni, hogy megfelelő jogosultságokkal a Környezetvédelmi rendszerbe bárhonnan lehet – és lehetett évekkel ezelőtt is – adatokat felölteni. A KvVM jelentést nemcsak a Vaslap programon keresztül tölthették fel. Ezért az előző években beküldött körny.véd. jelentések záró készlete eltérhet a Vaslap programból kiolvasható záró és nyitó készletektől. Ez miatt fontos, hogy a Vaslap programból feltöltött xml adatszolgáltatás után Önnek – illetve a környezetvédelmi megbízottjának – kell ellenőrizni vagy beírni azokat a nyitó készlet mennyiségeket az OKIR rendszerbe, amelyeket az előző év zárókészleténél beküldött az előző évben! (Környezetvédelmi adatszolgáltatásának összeállításához és beküldéséhez (A fémkereskedő vagy annak környezetvédelmi megbízottja) jelentkezzen be az OKIR kapuba. A bejelentkezés akkor lehetséges, ha az adatszolgáltatásra kötelezett ügyfél /rendelkezik KÜJ-jel, környezetvédelmi ügyfél jel/, és van meghatalmazása.)
 • A naptár vezérlőelemeknél visszakerült a „Mai nap”-ra ugrás gombocska.


"0.9.2" javítások, kiegészítések:

 • Naptár vezérlőelemek maximális értékének kiterjesztése 2020.01.01 uátni dátumokra.
  „Partner adatok szerkesztése” ablak védelme a Bevételezés modulban, annak érdekében, hogy a partner adatok mentési folyamata közben ne lehessen elindítani a „Félretesz”, „Mentés” és egyéb funkciókat. Csak a partner adat szerkesztő ablak bezárása után lehet folytatni a bizonylattal kapcsolatos tevékenységeket.
 • A bevételezési modulban lévő „bizonylat félre tétel” és visszatöltés műveletek működését pontosítottuk, hogy az első visszatöltésnél is mindig megfelelő legyen a kiválasztott partner.
 • Az „Adatbázis szinkron” modulban lévő „Adatbázis archiválás” lehetőségnél biztosítottuk, hogy az archivált évek után megmaradó napló tételek elé automatikusan képzett nyitó tételek a szinkron során ne kerüljenek fel a szerverre (mivel a szerveren nem történik archiválás, ott a teljes, több éves adatállomány megtalálható, a legelső nyitó tételekkel).


"0.9.1" javítások, kiegészítések:

 • Átállás a NAV által 2019. június 4-étől kötelezően bevezetésre kerülő 1.1 XSD sémára az Online számla modulban.
 • Gépi sztornó esetén a sztornó bizonylat teljesítési dátuma alapértelmezettként megegyezik a kiválasztott bizonylat teljesítési dátumával.
 • Bevételezéskor nyomtatásra kerülő bizonylat lábléc szövegének beállítása alapértelmezettként a gazdasági szervezethez tartozó szövegezés.


"0.9.0" javítások, kiegészítések:

 • Anyagmozgás naplóban a sztornózott bizonylatok megjelenítésének kikapcsolási lehetősége.
 • A/4-es bevételi bizonylaton „készpénzes kifizetés” esetén 5,- Ft-ra kerekített, kifizetendő összeg feltűntetése.
 • Partner kiválasztása esetén – besorolástól függően – adóazonosító jel vagy adószám kijelzése a címadatok alatt.  

 

"0.8.9" javítások, kiegészítések:

 • Készletlistán megjelenített, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra vonatkozó, nyilvántartási mértékegység és pontosság feltüntetése.  


"0.8.8" javítások, kiegészítések:

 • Kiadás modulban - az anyagkísérő okmányon feltüntetendő - átrakodás helyének megadására külön felviteli rész kialakítása
 • Számla dokumentumon található aláírás és pecsét helyének "A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes" feliratra történő cseréje
 • "Listák (készlet)" modulban található "Aktuális készlet" gomb figyelmen kívül hagyta a FAJ kód szerinti csoportosítást

 

"0.8.7" javítások, kiegészítések:

 • Az „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” XML séma javítása (A NAV online számlaadat-szolgáltatási kötelezettségtől független modul)
 • Felhasználói felület vezérlőelemeinek frissítése, programbetöltés gyorsítása
 • Partnertörzs tömeges frissítésének lehetősége az alapértelmezett adó tekintetében (SZJA)


"0.8.6" javítások, kiegészítések:

 • Számlázó modul javítása, hogy a NAV Online adatszolgáltatási kötelezettségben nem érintett számlázás esetén elkerülhető legyen a NAV Online számla regisztráció és az online számla beküldés. (A javításra azért volt szükség, mert a fémkereskedők zömében fordított ÁFÁ-s számlákat állítanak ki, amelyeket – a nullás ÁFA tartalmuk miatt – nem kell beküldeni a NAV-hoz.)


"0.8.5" javítások, kiegészítések:

 • Számlázó modul kiegészítése a NAV online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség szerint
 • Beállítások modul kiegészítése a NAV online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséghez szükséges adatokkal


"0.8.4" javítások, kiegészítések:

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezése miatt a Vaslap program kiegészítést kapott a magánszemélyek adatainak védelmére. A Vaslap program használatára jogosult személyek beállíthatják, hogy a rendszer milyen visszamenőleges időszakra tárolja a magánszemélyek adatait az adatbázisban. Az (EU) 2016/679 rendelet kizárólag a magánszemélyek adatbiztonságát szolgálja, a gazdasági szervezetek adatival kapcsolatban nem rendelkezik. Ezért a Vaslap programban csak a magánszemélyek adattárolásának időtartamát állíthatjuk be. A magyar törvények hosszabb időt követelnek meg az adattárolásra, ezért csak azokat a magánszemélyeket törölhetjük az adatbázisból, amelyekkel nem kerültünk bizonylati kapcsolatba!


"0.8.3" javítások, kiegészítések:

 • Sztornó bizonylat alapértelmezett teljesítési dátumának a bizonylat teljesítési dátumához történő igazítása
 • Éves környezetvédelmi jelentés adatlapjának átadott adatok módosítása a v1.14-es verziójú nyomtatvány követelményinek megfelelően


"0.8.2" javítások, kiegészítések:

 • ÁNYK NAV_F03 nyomtatvány számára átadott adatok javítása
 • A Vaslap 2 program több példányban való futtatásának ellenőrzése és tiltása sorszám-léptetéssel járó anyagmozgások mentése előtt


"0.8.1" javítások, kiegészítések:

 • ÁNYK NAV_F02 és NAV_F03 nyomtatványok számára átadott adatok struktúrájának módosítása
 • NAV adatexport során a „Határon átnyúló tevékenység” bevezetése


"0.8.0" javítások, kiegészítések:

 • Adatbázis-szinkron módosítása


"0.7.9" javítások, kiegészítések:

 • Adatexportálás módosítása az ÁNYK nyomtatványokhoz


"0.7.8" javítások, kiegészítések:

 • Anyagmozgás számlára történő átemelésekor az anyagmozgásnál beállított egységár áthozatala a számlára.
 • Vételi jegyen az adó összesítése és a fizetendő végösszeg kerekítése forintra.
 • Archiválási lehetőségének beépítése a Vaslap 2 programba.
 • Adatexportálás módosítása a frissített ÁNYK nyomtatványokhoz.


"0.7.7" javítások, kiegészítések:

 • Bérmunkára átvett anyagok elkülönítése az Átminősítés (kezelés) modulban.


"0.7.6" javítások, kiegészítések:

 • A 2016. január 1-jétől életbe lépő SZJA változás feliratának módosíthatóvá tétele.


"0.7.5" javítások, kiegészítések:

 • A Vaslap 2 program, számlázó programrészének felkészítése a 2016. január 1-jétől életbe lépő "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciójára.


"0.7.4" javítások, kiegészítések:

 • Az ÁNYK programnak átadott címadatok javítása.

 

"0.7.3" javítások, kiegészítések:

 • A NAV KH Rendészeti Főosztály 5167159200 számon kiadott állásfoglalása alapján az ÁNYK NAV_F03 havi összesítő jelentés nyomtatványnak átadásra kerülő havi jogcímenkénti anyagmozgásokból kivételre kerülnek a Vaslap 2 program “Sztornózás” lehetőségével javított bizonylatok.
 • A NAV_F02 napi összesítő, valamint a NAV_F03 havi összesítő jelentés “javítás” lehetőség mezőkódjának frissítése a Vaslap 2 programban.


"0.7.2" javítások, kiegészítések:

 • Bértároláshoz használt nyomtatványok módosítása


"0.7.1" javítások, kiegészítések:

 • Automatikus adatbázis-tömörítések gyakoriságának növelése
 • Bérmunkával kapcsolatos nyomtatványok frissítése

"0.7.0" javítások, kiegészítések:

 • Korrekciós mozgások számításának módosítása a környezetvédelmi jelentésben
 • Az új környezetvédelmi jelentéshez szükséges mezők átvezetése a meglévő nyomtatványokra
 • Idézőjelet, aposztrófot tartalmazó cégnevek kezelésének javítása a környezetvédelmi jelentésben

 

"0.6.9" javítások, kiegészítések:

 • Környezetvédelmi jelentés összeállításának módosítása (Az új VMOKIR_HIR_EV ÁNYK nyomtatvány v1.5-ös verziójának követelményeihez igazított import fájl létrehozása és helyes beállítások esetén automatikus importálása)
 • Partnerekhez rendelt járműazonosítók sorrendjének módosítása (A rendezést időponthoz igazítottuk, így mindig a partner által utoljára használt jármű azonosítója kerül a megfelelő mezőbe)

 

"0.6.8" javítások, kiegészítések:

 • Nyitókészlettel történő számítás javítása, előző havi 0-s záró és hó közben felvitt nyitókészlet esetén.

 

"0.6.7" javítások, kiegészítések:

 • A „Bérmunka, bértárolás” jogcím (206-os és 306-os) jogcímeket két csoportra bontottuk. Saját anyag bértárolásra, vagy bérmunkára történő mozgatása esetén a „Bérmunka saját anyaggal” használandó, míg idegen anyaggal történő bérmunka, vagy bértárolás esetén a „Bérmunka idegen anyaggal” lehetőséget válasszuk. A mozgásokat a Vaslap 2. program továbbra is a jogcímnek megfelelő 206-os és 306-os jogcímkódon rögzíti. A módosítás csak az anyag tulajdonosának rögzítésére szolgál. Bérmunka, vagy bértárolás esetén az anyag tulajdonviszonya nem változik!

 

"0.6.6" javítások, kiegészítések:

 • Nyitókészlet rögzítésekor lefutó ellenőrzések javítása (FAJ kód kérésének kivétele a nyitókészlet rögzítésekor)


"0.6.5" javítások, kiegészítések:

 • Számlán szereplő jogszabályi hivatkozás lecserélése
 • Bevételezés során a kötelezően kitöltendő járműazonosító ellenőrzésének javítása


"0.6.4" javítások, kiegészítések:

 • Partnereink kérésére a bevételezés során ellenőrzésre kerül – az átadó magánszemélyhez rögzített adóazonosító jelből – az átadó életkora. (Az adat tárolása nem történik meg az adatvédelmi szabályok szerint.) Az ellenőrzést csak a magyar adóazonosító jellel tudjuk elvégezni, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek között is léteznek „gyárilag hibás” adóazonosító jelek, melyek hamis eredményt adhatnak. Ezért kérünk mindenkit, hogy az átadó magánszemély életkorának ellenőrzése tekintetében, ne hagyatkozzon kizárólag a Vaslap 2 programra! A programunk által kiírt figyelmeztetés tájékoztató jellegű, melynek működését jogszabály nem írja elő.


"0.6.3" javítások, kiegészítések:

 • A NAV_F03-as ÁNYK nyomtatvány számára átadott adatok javítása, ellenőrzése.

 

"0.6.2" javítások, kiegészítések:

 • Átminősítés és kezelés során tévesen figyelmeztetett a Vaslap 2 program a FAJ kód megadására.


"0.6.1" javítások, kiegészítések:

 • Adatbázis-szinkron során tömörített csomag-átvitel az adatforgalom csökkentése érdekében
 • FAJ kódok ellenőrzése


"0.6.0" javítások, kiegészítések:

 • A „Számlázás” modulba átemelt bizonylatoknál a Vaslap 2 program idáig automatikusan fordított ÁFA-val készítette el a számlát. A fordított ÁFA alapértelmezett használata ettől a javítócsomagtól a „Beállítások” modulban módosítható. Amennyiben a „Beállítások” modulban lévő „Fordított ÁFA alapértelmezett használata” előtti jelölőnégyzet ki van pipálva, úgy a „Számlázás” modulba egy elkészített bizonylat átemeléséről fordított ÁFA-s számla kerül elkészítésre. Amennyiben a „Beállítások” modulban lévő „Fordított ÁFA alapértelmezett használata” előtti jelölőnégyzet nincs kipipálva, abban az esetben a „Számlázás” modulba átemelt bizonylatok a normál adózási szabályoknak megfelelően lesz elkészítve. Mivel a Vaslap 2 program elsősorban fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok nyilvántartására készült, ezért a program alapértelmezés szerint a számlák készítésénél a fordított ÁFA-t használja. Az átemelt bizonylatból készített számla, annak mentéséig továbbra is módosítható!
 • A „Bevételezés” modulban, a „Saját telephelyek közti mozgás” jogcím kiválasztása esetén a rendszám meglétének ellenőrzése kihagyásra került.
 • Az egyre több Euróban kiállított számla miatt a nyomtatványokon kiiktattuk az egységárak két tizedesre történő kerekítését.


"0.5.9" javítások, kiegészítések:

 • A "Saját vállalkozás adatai" modulban megadott cégadatok mentésekor fellépő hiba javítása.


"0.5.8" javítások, kiegészítések:

 • A NAV-VP havi adatszolgáltatásakor, esetenként fellépő memóriacímzési hiba javítása.
 • Partnerek automatikus csoportba sorolásának javítása


"0.5.7" javítások, kiegészítések:

 • Anyagmozgások számításának javítása a kerekítési problémák miatt – a kettőnél több tizedesre végződő mennyiségek esetében – a havi záró és nyitó értékekben jelentkező esetleges eltérések elkerülése miatt.
 • Érzékeny FAJ kóddal átvett anyagoknál kötelezően kitöltendő „NAV visszaig. azon.” rovat. A rovat üresen hagyása esetén a program figyelmeztet és nem engedélyezi az anyagmozgás rögzítését!


"0.5.6" javítások, kiegészítések:

 • Listák készlet modulban az értékekkel történő lista megjelenítésének javítása.


"0.5.5" javítások, kiegészítések:

 • Biztonsági rés kiküszöbölése a Vaslap 2 program adatbázisán.


"0.5.4" javítások, kiegészítések:

 • Az Anyagmozgás napló szűrési feltételeinek kiegészítése a FAJ kódokkal.
 • Listák készlet modulban csoportosítási lehetőségek kiegészítése a FAJ kódokkal.
 • Negatív előjelű mennyiségek rögzítésére csak a beállítások modulban található „Negatív mennyiség bevitelének engedélyezése” jelölőnégyzet kipipálása után van lehetőség a Bevételezés, Kiadás és az Átminősítés (kezelés) modulokban.
 • Több telephellyel rendelkező vállalkozások esetében a Saját vállalkozás adatai modulban beállított telephelyekhez megadott Fémkereskedelmi Engedély számának használata a nyomtatványokon, szemben az eddig használt fő telephely Fémkereskedelmi Engedély számával. A módosítást a NAV Kelet-budapesti Vám és Pénzügyőri Igazgatóság által tett észrevétel alapján hajtottuk végre.


"0.5.3" javítások, kiegészítések:

 • A Vaslap 2 program és az ÁNYK közti adatátadás struktúrájának módosítása.
 • A NAV-VP adatszolgáltatás modulban található NAV_F02-es és NAV_F03-as nyomtatványok letöltési linkjének javítása.
 • Vizuális elemek, megjelenés javítása. 
   

"0.5.2" javítások, kiegészítések:

 • Egyes megyékben a NAV-VP ellenőrei megkövetelik a járműazonosító beírását minden bevételezés alkalmával, függetlenül attól, hogy az átvett engedélyköteles anyagot olyan járművel szállították-e, aminek van azonosító jele, ahogyan a jogszabály ezt előírja. A NAV által kiadott NAV_F02-es nyomtatvány leírásában is szerepel, hogy a mezőt csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a szállítójármű rendelkezik hatósági jelzéssel.
  Ebből az okból kifolyólag, valamint Partnereink kérésére a Jármű azonosító mező alá bekerült a „Kötelező járm.azon.” pipálási lehetőség, amit bepipálva a program figyeli, hogy a Jármű azonosító mező kitöltésre került-e. A program a mentés előtt figyelmeztet, ha ez a négyzet be van pipálva, de a Jármű azonosító mező üresen maradt


"0.5.1" javítások, kiegészítések:

 • A régóta használt adatbázis mérete a rengeteg adat miatt esetenként 200 MB-os adatbázisfájlokat is eredményezhet. Ennek a problémának a javítására a Segítség menüpontba és az adatbázisszinkronhoz használt modulba bekerült az Adatbázis tömörítése menüpont, ami egy tömörítést futtat le a helyi adatbázis-fájlon. A folyamat futtatása segíthet az áramszünet vagy az operációs rendszer lefagyása esetén keletkező adatbázis sérülések helyreállításában is.
 • A partnerek csoportba sorolása a program helyes működéséhez szükséges, ezért a program figyeli, hogy van-e olyan partner ahol nincs beállítva, hogy magánszemély, vagy gazdasági szervezet. Az ellenőrzés 30 naponta fut le automatikusan, de lehetőség van a Segítség menüből a Partnerbesorolások vizsgálata menüponttal, vagy a Partnerek modulban található Partner bes. vizsg. gombbal is az ellenőrzést elindítani. A program képes javítani a partnerhez megadott adószám alapján azokat a sorokat, ahol nem lett beállítva a partner csoportja. Amennyiben a partnerhez a 12345678-1-23 formátumú adószám lett rögzítve, úgy automata javítás esetén ezt a partnert Gazdasági szervezetként, egyéb esetben magánszemélyként fogja besorolni.

 

"0.5.0" javítások, kiegészítések:

 • Az eddigi VPOP_F03-as nyomtatvány helyett a havi jelentés leadására a NAV közzétette a NAV_F03-as nyomtatványt. A  frissítés az új nyomtatványba történő adatexportáláshoz szükséges módosításokat tartalmazza.

 

"0.4.9" javítások, kiegészítések:

 • Az ellenérték nélküli fémhulladék átvételt, a NAV_F02-es nyomtatvány csak természetes személy esetében nem fogadja el a jelentésben, ezért a Program csak ebben az esetben vizsgálja és figyelmezteti a felhasználót a bevételezés rögzítésénél.


"0.4.8" javítások, kiegészítések:

 • Az ellenérték nélküli fémhulladék átvételt az F02-es nyomtatvány nem fogadja el a jelentésben, ezért ezt a Program vizsgálja és a bevételezés rögzítésénél figyelmezteti a felhasználót.
 • Az új NAV_F02-es nyomtatványon jelölni kell a telephely nélküli jogcímkóddal bevételezett és kiadott anyagokat, ezért a jelentés generálásakor ezeket az adatok is átada a Vaslap program az ÁNYK számára.
 • Gazdasági szervezetektől való vásárlás esetében a NAV_F02-es nyomtatványon nem kerül kitöltésre a „C” lapon található okmányszám függetlenül a partnertörzsben esetlegesen megadott adatoktól.


"0.4.7" javítások, kiegészítések:

 • Sajnos a NAV hibásan adta ki 2013. december 25-én a NAV_F02-es nyomtatványt. Az elsőnek feltárt hiba a járműazonosító kitöltésénél található. A nyomtatvány mást követel, mint amit ír. Szó szerint idézzük az F02 leírását: „Szállítóeszköz azonosítója: Az eladó által leadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítására hasznát eszköz azonosítója (Pl.: gépjármű esetén a rendszám, vasúti szállítás esetén vasúti kocsi szám). Hatósági jelzéssel nem rendelkező szállítójármű esetén nem kell kitölteni.” Az utolsó mondat sajnos nem állja meg a helyét, ezért a Vaslap programot módosítottuk, hogy az azonosítóval nem rendelkező (pl. talicska, bicikli) járművek esetében egy karaktert illesszen be a „szállítóeszköz” mezőbe.


"0.4.6" javítások, kiegészítések:

 • Ebben a javítócsomagban hozzáigazítottuk a Vaslap programot az új ÁNYK nyomtatványokhoz.
   
 • Az eddigi VPOP_F02-es nyomtatvány helyett 2013. december 25-től a NAV_F02-es nyomtatványon van lehetőség a napi jelentés leadására. Ahogy a nyomtatvány nevéből és verziószámából kiderül, ez egy új nyomtatvány, amit az ÁNYK nem tud önállóan frissíteni az előző VPOP_F02-es nyomtatványról, ezért kérünk mindenkit, hogy telepítse a NAV weboldaláról, a vaslap.hu weboldalról vagy Vaslap program „NAV-VP adatszolgáltatás” moduljából.
  Az új nyomtatvány „C” lapján helyet kapott a vételár és a szállító jármű rendszámának jelentésére szolgáló mező. A vételárat természetes személytől való vásárlás esetén kell kitölteni. A szállítóeszköz azonosító rögzítésére szolgáló mezőt, a kitöltési útmutató szerint csak a hatósági jelzéssel rendelkező szállítójármű esetén töltendő ki. (Ebből a mondatból valószínűsíthetjük, hogy talicska vagy kerékpár esetén nem kell kitölteni.)
  A „C” és „D” lapra felkerült egy „Külföldi” jelölő mező, ami feltehetően az eltérő külföldi adószámok ellenőrzésen való átengedésére szolgál.
  Bekerült a nyomtatványba a NAV visszaigazolás száma, mellyel az érzékeny FAJ kóddal rendelkező anyagok vehetőek majd át.
 • Szintén új nyomtatványon kell a havi jelentést leadni 2013. december 25-től, melyre a NAV által kiadott NAV_F03-as nyomtatvány szolgál. Mivel ez a nyomtatvány szintén új, így ezt is telepíteni kell az ÁNYK programba. Ebben a nyomtatványban egyelőre lényegi változást nem találtunk. Valószínű, hogy csupán az egységesség miatt kapott új nyomtatványt a havi jelentés.


"0.4.5" javítások, kiegészítések:

 • A javító csomagban felkészítettük a Vaslap programot a NAV Visszaigazolás számának a tárolására. Erre az azonosítóra abban az esetben van szükség, ha a beszállított anyag jellemzője az úgynevezett „érzékeny FAJkódok” közé sorolható (pl. emléktábla, csatornafedél vagy kábel). Az adatot a beszállított tételek sorába kell berögzíteni, az anyagféleség jellemzők mellé. Ezen javító csomagunk kiadásakor (2013. dec. 14.) a NAV még nem tette közzé az F02-es, fémkereskedelmi napi jelentés, ÁNYK nyomtatványt, sem annak várható specifikációját. Ezért az F02-es nyomtatvány megjelenésekor újabb javítócsomagot fogunk közzétenni, hogy szoftverünk képes legyen kezelni azt.
 • A 443/2013-as rendelet 24.§ paragrafusa értelmében egy napon belül egy magánszemélytől maximum 100 ezer Ft értékben, gazdasági társaság esetén pedig 500 ezer Ft értékben vásárolhat a fémkereskedő engedélyköteles anyagokat készpénzben. A program kiegészítettük egy újabb figyelmeztető üzenettel amennyiben a beszállító átlépi a készpénz kifizetési korlátot aznap. (Az értékek a „Törzsadatok / Partner Csop.2” menüben átírhatók arra az esetre, ha egy újabb jogszabály más értéket állapítana meg a későbbiekben.)
 • Visszakerült a helyére a korábbi (0.4.2-as) országosan kiadott jav. csomagban már szereplő „járműazonosító”. (Mi miatt kell ezt a pontot ismét feltüntetnünk? Mert pontosítanunk kell az előző (0.4.4-es), korlátozott számban letöltött, általunk nem elfogadott, csupán végrehajtott módosításokat.)


"0.4.4" javítások, kiegészítések:

 • A villámsebességgel hatályba lépett 443/2013-as Kormányrendelet okozta zűrzavarban, 2013. december első felében igen nagy jogi bizonytalanság uralkodott el az országban. Megyéink NAV-VP szakemberei eltérően értelmezték és alkalmazták a végrehajtási rendelet előírásait. Mivel a megyei hivatalok önállóak, és a központi szervektől nem kapnak tájékoztatást, ezért a Vaslap program működését is eltérően vizsgálják. A 0.4.4-es „javító” csomag egyes megyei hivatalok kérésére született. Az előző javító csomagokhoz képest a változás konkrétan az, hogy kikerült belőle a beszállító jármű azonosítójának beviteli lehetősége. A javító csomag letöltése nem kötelező, sőt nem is javasoljuk, de egyes megyékben előfordulhat, hogy a hivatal ezt kéri. A csomagot automata frissítésre sem tesszük közzé, mivel a többségben lévő szakemberek véleménye szerint sincs erre a lépésre szükség. (Egyben felhívjuk az érintett fémkereskedők a figyelmét, hogy a járműazonosító nyilvántartása 2013. dec. 24-től kötelezővé válik, ezért ne felejtsék el addigra feltenni az országosan kiadott, akkori legfrissebb programunkat, és újból engedélyt kérni a hivataltól az úgynevezett „programverzió váltásra”.)


"0.4.3" javítások, kiegészítések:

 • A 442/2013-as Kormányrendeletben szereplő FAJ kódokat vagy más szóval Anyagféleség jellemzőket frissítette a NAV az ÁNYK NAV_VP_f02_1.8, napi jelentés nyomtatványban. 2013. november 29-től nem fogadják el a régi nyomtatvánnyal készült napi jelentéseket. A Vaslap program ezen javító csomagja kell ahhoz, hogy az új napi jelentés nyomtatványt elfogadják. Ne felejtse el az ÁNYK nyomtatványt is frissíteni! (A nyomtatvány frissítését a Vaslap programból is indíthatja a „NAV-VP adatszolgáltatás” modulból.)
   

"0.4.2" javítások, kiegészítések:

 • A 442/2013-as Kormányrendelet előírásai szerint a Vaslap programba bekerültek a rendelet 1. mellékletében szereplő anyagféleség jellemzők (faj kódok) is. Annak ellenére, hogy a 2013. november 28-tól életbelépő rendeletben szereplő anyagféleség jellemzőkhöz a NAV nem igazította hozzá az ÁNYK napi jelentését, sikerült megoldanunk - egy keresztreferencia táblával -, hogy a régi jellemzők szerint felvitt adatokat le tudják jelenteni 28-án is, és az új jellemzőket használhassák a régi ÁNYK jelentésben is az év végéig. (Amíg a rendelet egyetlen éjszakát biztosított számunkra a program átírására, addig a NAV programozóinak 33 napot hagyott arra, hogy az ÁNYK nyomtatványt megváltoztassák. Ez volt a rendelet egyetlen paragrafusa, ami nem „másnap” lépett hatályba.) A törzsadat kezelési felületen lehetőséget adtunk a Kedves Felhasználóknak, hogy az esetlegesen bekövetkező „ad hock rendeletmódosításokhoz” hozzá tudják illeszteni az anyagféleség jellemzőket egy érvényességi dátumintervallum megadásával, illetve egy "jelentési kötelezettség" paraméterrel. (Pl. valószínűsítjük, hogy a „közlekedési táblák” hulladékként történő leadásának szabadságát is meg fogják szigorítani rövid időn belül a jogalkotók.)
 • Az áttárolás modulban szereplő – alapértelmezett – 6 napos tárolási kötelezettséget jelző „tárolóhely pirosítás” átállítható akár 4 napra is.
 • A 0.4.1-es rendszám kiegészítésben, Önök által jelzett „saját céges teherautó rendszám beviteli problémát” orvosoltuk.
   

"0.4.1" javítások, kiegészítések:

 • A 2013-as jogszabályi változások első olyan követelményének tettünk eleget, ami miatt a Vaslap programot ki kellett egészítenünk. A vételi árakat a program a kezdetek óta nyilvántartotta, ezért ez nem okozott plusz feladatot. A bevételezéskor azonban nem lehetett vagy kellett megadni a beszállító jármű azonosítóját ez idáig. A 0.4.1-es javítócsomagban már lehetőség van a jármű rendszámának beírására is, azonban a kitöltése egyszerűbb a kiadás oldalon megismert járműazonosító rögzítési megoldástól, ugyanis a jármű besorolási kategóriájának (pl. személygk., teherautó, vasúti jármű) nem kötelező a bevételezéskor. A bal oldali menügombok közé bekerült a jármű törzs, hasonlóan a régebbi cikktörzshöz vagy a tárolóhelytörzshöz. A modul megkapta ugyanazokat a funkciókat, amelyeket a hasonló moduloknál megismerhettünk. A járművek azonosítója mellé elhelyeztünk egy új mezőt, amelyben a járművet utoljára használó partnert tudjuk letárolni. Ezáltal a partner kiválasztásakor a program automatikusan ki fogja tölteni a legutoljára használt jármű rendszámát, ami természetesen átírható, ha az szükséges. 
   

"0.4.0" javítások, kiegészítések:

 • A Baranya megyei NAV kérésére, valamint a NAV Kv. Főosztályának utasítására a napi jelentés küldését megváltoztattuk a programban. Az eddigi gyakorlattal szemben ezután nem szabad elküldenünk a rontott bizonylatokat.
 • A Baranya megyei NAV kérése alapján egy szigorítást építettünk a programba, hogy ne tudja a felhasználó újra és újra "sztornózni" ugyanazt a bizonylatot. Ne csak pirossal írjuk ki, hogy "már sztornózva volt", és ez mellett ne "csak egy buborék felirat figyelmeztesse" a felhasználót, hanem tiltsuk is meg az második, harmadik "gépi" automata sztornózást. (Ne felejtsük el, hogy jelenleg a NAV nem ismer "sztornó" jogcímet! A sztornó alatt a korrekciós bizonylatok automatizált elkészítése
 • Az adatbázis szinkron modul utóellenőrzését továbbfejlesztettük. Ezáltal a több számítógépet használó vállalkozások automatikusan helyreállíthatják a a számítógépeken az eltérő adataikat. Az esetleges Internetkapcsolat szakadásából, vagy a hálózati problémákból adódó adatvesztéseket a program megkeresi majd a szerveren és a helyi adatbázisban is helyre teszi.
 • A Környezetvédelmi Felügyelőségek jelzései alapján változtattunk a KvVM éves jelentés miatt előállított xml fájl struktúráján. (A struktúra módosítás során a CEHB és CEHT tagok alá rendeztük az adatlapokat.)
 • A „Készlet Lista" szűrhető lett telephelyre, ezáltal a több telephellyel rendelkező fémkereskedőknek nem kell a listán együtt szerepeltetni az összes telephelyüket.
 • Az Anyagmozgás naplóból indítható "EWC-dátum lista" fekvő elrendezésű lett a KvVM kérésére, hogy a hosszú nevű partnerek nevei is jól olvashatóak legyenek.


"0.3.9" javítások, kiegészítések:

 • A Windows XP alatt előforduló ablakkezelési hibát kivédtük, miszerint - néhány számítógépen - a program ablakának tálcára helyezése után egy hibaüzenet volt látható, valamint a belépés után a „Partner kiválasztó lista” üresen jelent meg az első billentyűleütéskor.
 • Előfordult, hogy néhány felhasználó nem tudta, hogy menteni kell az adatbázist vagy „Adatbázis Szinkront” kell indítani bizonyos időközönként az adatok megóvása érdekében. A NAV Közép-Dunántúli régiója indíttatására a frissítés után egy figyelmeztető üzenet fog megjelenni, ha a mentést hosszabb ideig nem végzi el a felhasználó.
 • A NAV Dél-Alföldi régiója által kifogásolt „Dátumállítások kimutatása” bekerült a naplók közé. Ez idáig csak az "Anyagmozgás Naplóból" volt kimutatható a bizonylati sorrend tisztasága, de ennek áttekinthetősége igen hosszú időt vett igénybe. Ezért a program egy újabb, egyszerűsített naplóban mutatja be ezek után a "Teljesítési dátum" valóságostól elérő használatát. Fontos tudni, hogy a program a Windows rendszerórájának az átállítását is képes érzékelni! Ez miatt nem érdemes az órát elállítani a valóságos időtől, mert az adatbázis mentésének (szinkronjának) az épségét is veszélyeztetik vele. A vissza dátumozás legfőbb oka a korrekciós jogcímű bizonylatot bevitele, amikor egy elrontott bizonylatot napok múlva vesznek csak észre. Mivel a napi jelentésben a korrekciós jogcímek nem szerepelhetnek, ezért egy indoklással – amelyet a NAV ellenőrei is könnyen kilistázhatnak – eleget tud tenni az adatrögzítés kívánalmainak. 
 • A bizonylatok újra nyomtatásakor a "Másolat" szó is meg fog jelenni az adott bizonylat címében.
 • A NAV Dél-Dunántúli régiójának felszólítására megszigorítottuk az Anyagkísérő Okmányok utólagos beírását, átírását. Ez után nem lesz mód arra, hogy később manuálisan írjuk be a szállítások Anyagkísérő Okmányának a számát. Itt a partnerektől kapott, vagy kézzel írt okmányokra gondolunk.  (A programunk által generált belső Anyagkísérő sorszámokkal kapcsolatosan pedig a későn indított nyomtatási feladat egészült ki a figyelmeztető üzenettel. Eddig az Anyagmozgás Naplóból újranyomtatott bizonylatok esetén, a kipipált, nyomtatandó bizonylatokat kérdés nélkül elkészítette a program a felhasználó kérésére. Ezután egy figyelmeztető üzenet fog megjelenni, ha utólagosan szeretne Anyagkísérőt előállítani. Nem tiltásról van szó, mivel valóban szükség lehet egy nyomtatóhiba, vagy „utólagos, de még aznapi” Anyagkísérő előállítására. Csupán a véletlen, oda nem figyelés miatt előállított okmányok okozta gondtól szabadítottuk meg a felhasználókat.) A partnerektől kapott, vagy kézzel írt okmányok utólagos rögzítésének tiltása miatt javasoljuk, ha nem rendelkeznek a partner Anyagkísérő Okmányával az adatrögzítés pillanatában, akkor használja a számlaszámot. A jogszabály ezt is megengedi.
 • A NAV Észak-Magyarországi régiója és a NAV Dél-Alföldi régiója kérésére a bizonylatokon feltűntetésre került a nyomtatás időpontja. Mivel a magyar jogszabályok nem köteleznek ezen időpontok feltüntetésére sem a számlán, sem más bizonylatokon, ezért ezt a lehetőséget opcionálissá tettük.

  

"0.3.8" javítások, kiegészítések:

 • Javítottunk az egér görgőjének használhatóságán a táblázatok és listák görgetésénél.
 • A partner rögzítése közben a Vaslap program figyelmeztetni fogja, ha véletlenül többször rögzítené be ugyanazt a partnert. (A rögzítéskor a program az adószám régebbi előfordulásait vizsgálja.)
 • A kiadott Anyagkísérő okmányokról, Vételi jegyekről, valamit az összes sorszámozott bizonylatról listát tud kinyomtatni egy megadott időintervallumra. A „Kiosztott sorszámok naplóját” a program felső menüjében, a „Naplók” menüpont alatt találhatja meg.
 • A KvVM éves jelentés összeállítása előtti adatvizsgálatot kiegészítettük EWC kódonkénti „átvevő partner” hiányosság kereséssel.
 • A "Listák / Készlet" modult kiegészítettük a "Bruttó összeggel számított átlagár" oszloppal, mivel az adólevonások után a bruttó összeg lett az az érték, amelyik az anyagok valós árát mutatja. (Csak a 0%-os ÁFA (mentes) és "fordított ÁFA" esetén van értelme az átlagárnak a bruttóból való számítására.)
 • A "Listák / Készlet" modulban aktiváltuk az "Értékek mutatása" című, kipipálható mezőt. Így választani lehet, hogy a készlet listánkat értékekkel vagy csak súlyokkal szeretnénk megjeleníteni, aszerint, hogy kinek adjuk át a papírt.
 • Lehetővé tettük a törölt tárolóhelyek, cikkek és partnerek esetében a visszaállítást. Ha a figyelmeztetetések ellenére kitörölt egy ilyen törzsadatot, akkor lehetősége van azt újra használni. (A program a visszaállítást is naplózza, akárcsak a törzsadat törléseket.)
 • Az "Anyagmozgás Napló" időrendi listájában megjelenítettük a "Nettó értékek összesen" adatot, mivel sokan ebből a listából számolják a forgalmukat.
 • Az ablakkezelő komponenst, amely többek közt a színezett megjelenést biztosítja, frissítettük a Windows új lehetőségeinek kiaknázása végett.

 

"0.3.7" javítások, kiegészítések:

 • A "Listák / Készlet" modult kiegészítettük az "Adó" és a "Bruttó összeg" oszlopokkal, mivel megtudtuk, hogy sokan ebből a listából számolják a napi forgalmat.
 • Az „Anyagmozgás Napló” időrendi listáját is kiegészítettük az Adó értékével.
 • A „Bevételezés” modulban javítottunk a partner kiválasztáskor hibát okozó „TAB gomb használatot” és a „Szerkesztés utáni Mégsem gombbal” való továbblépést, ugyanis az első esetben, az azonnali automata „szja beírásnál” egy partnerváltást okozott a két említett gomb használata.

 

"0.3.6" javítások, kiegészítések:

 • A prgramban bevezetéstre kerültek a levonható adók. Az SZJA levonása is megtörténik a "fémet leadó magánszemélyek" esetében a Vételi Jegyen. A program beállítja (kiegészíti) az Önök adatbázisát a hiányzó adatokkal, ha a frissítést válaszják. Fontos kérdés, hogy az "Adatbázis Szinron" megtörtént-e az elmúlt napokban!? Ugyanis ez a folyamat töltötte le előzőleg az új program számára szükséges adattáblákat. A szinkron során kerültek be az új (adókat tartalmazó mezők) az Ön helyi adatbázisába. Amennyiben ezt nem végezte el december végén, akkor a frissítés után csak a "kötelező adatbázis szinkronnal" tudja majd elindítani a programot. Ha esetleg hónapok óta nem szinkronizált, akkor javasoljuk, hogy most csak az "Adatbázis Szinkron" első pontját pipálja ki, tehát csak az első lehetőséget, az "Adatstruktúra frissítést" futtassa le. (A normál, hosszú idejű szinkront, amelyik mentést is tartalmaz, későbbre is hagyhatja.)
 • Hány helyen lát változást az SZJA miatt a programban?
 • A törzsadatok között elérhető lett egy "Adónemek" táblázat, ami ad lehetőséget, hogy állíthatóak legyen az adók. Az induláskor egy 0%-os és egy 4%-os sort láthatunk a táblában. Később itt vehető majd fel több féle szja, ha egy rendelet ezt megköveteli.
 • A partnertözs is kiegészült egy oszloppal, ahol a fent megadott adónemek közül választhatunk, hogy kihez milyen adót (%-ot) rendeljünk. Ezt nem kell Önnek feltölteni. A Vaslap program ezt megteszi, amior kiválaszt egy régi magánszemélyt, vagy egy újat visz be, akkor a prgram beírja az illető személyhez az alapértelmezett adót.
 • Az Anyagmozgás Naplóban láthatja a bevételek (és kiadások) esetében az adót tartalmazó oszlopokat.
 • A Vételi Jegyre rákerült az "szja"-t tartlmazó adat tételenként, és összesítve is. A Vételi Jegyen, a "Kifizetendő összeg" rovatban már az adólevonás utáni összeget láthatja. (Természetesen csak magánszemélyek és "VPOP jelentésköteles fémek" esetén kerül levonásra az adó. Ha valaki papírt hoz, akkor nem fog szerepelni adólevonás a bizonylatán.
 • A bal oldali ikonok között, a legalsó hleyen megjelent egy "Adók jelentése" modul, amiből előállíthatjuk a havi szja levonásokból származó összesítő listát.
 • Az adók miatti változások érintették a "Féretett tételek" és "Kiadás" táblázatát is.
 • Hogy oldottuk meg a sztornózást?
  Hogy akadályoztuk meg, hogy a rontott bizonylat és a helyette készített második bizonylat szja-jat nehogy duplán befizessék?
  A Fémtörvény végrehajtási rendelete tiltja, hogy visszanyúljunk az Anyagmozgás Naplóba, ezért ebben nem jelölhetjük meg azokat a bizonylatokat, amelyek helyett másikat készítettünk. A módszerünk az lett, hogy a rontott Vételi Jegy sztornó bizonylatán - valójában a "korrekciós jogcímű" Szállítólevélen - is számoljuk az SZJA-at. Így az "visszakerül" a magánszemélyhez, akárcsak a korrekciós anyagmennyiség. A havi listában pedig, amikor összesítésre kerül az adó, akkor a fent említett két bizonylet kioltja egymást, és nem kerül jelentésre az adó. (A Szállítólevélen továbbra sincs feltűntetve érték, csak anyagmennyiség szerepel rajta.) 
 • A Vételi Jegyen (ill. Írásbeli Megállapodáson) pontosítottuk a KTJ azonosító mezőt. Így a több telephellyel rendelkező vállalkozásoknál már az adott telephely KTJ száma fog megjelenni a központi telephely KTJ száma helyett.
 • A Számlázó modulban javításra került a "Kiadási bizonylat betöltése" az utalásos kiadások esetében.
 • Az Áttárolás modulban szereplő időpontot automatikussá tettük. Ha bármilyen anyagmozgás történik a programban, az Áttárolásnál látható készlet frissüni fog.
 • Pontosítottunk a különböző valuták megjelenítésén. Ezután nemcsak a számlán, hanem más bizonylatokon is beíródik a prtnernél beállított pénznem.

 

"0.3.5" javítások, kiegészítések:

 • A Bértárolás (vagy Bérmunka) estében a telephelyre szállított anyag tulajdonosa nem a telephely birtokosa, ezért a bizonylatokon az "idegen" cég adatai jennek meg a "Vevő" és a "Szállító" rovatokban egyaránt. Mivel ez mellett meg kell jelenjen a telephely tulajdonosa is, ezért a "Bértárolások" esetében az összes bizonylatra ráhelyeztük a "Bértároló cég" rovatát, ahol a "saját cégünk" adatai jelennek meg.
 • A szállítólevélre is rákerült a gépjármű azonosítója.
 • Az anyagkísérő okmányhoz hasonlóan a szállítólevélen is megjeleníthető lett a tételek "felismerésre alkalmas" jellemzője. Ez a funkció azonban a "Beállítások / Nyomtatási beállítások" modulban kikapcsolható.
 • Az Anyagmozgás Napló modulból indítható "EWC - Dátum" lista, másnéven "KvVM - Hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartás" nyitóérték számítási hibát javítottuk.

 

"0.3.4" javítások, kiegészítések:

 • A fémkereskedők napi adatszolgáltatásának kiértékelésében, pontosabban annak „központi kiértékelő programjában”, melyet a NAV üzemeltet, 2011-től - egy helytelen jogszabály értelmezés miatt – logikai hiba van. Ez miatt több napi jelentést is hibásnak vélnek, holott nincs velük semmi gond. Azt kifogásolják, hogy egy napon belül nem szerepelhet két bizonylatnál ugyanaz a „külső bizonylatszám” vagy más néven "hivatkozási bizonylatszám".
  Ez két esetben sem állja meg a helyét;
  Az első – ritka eset – amikor két cégtől ugyanolyan számlaszámot kapunk (pl. mindkét beszállító „SZ999”-es számlaszámon hozza az árut).
  A másik – sokkal gyakoribb – eset, amikor a fémkereskedők elrontanak egy bevételezést (pl. 50 kg helyett 500 kg-ot írnak be véletlenül), amelyet előzőleg elláttak egy „külső anyagkísérő vagy számla” számmal. Amikor észlelik a hibát, akkor nincs lehetőség a törlésre (ezt a rendelet tiltja), csak egy korrekciós bizonylattal van lehetőség a készlet kijavítására. Amikor ez a korrekciós bizonylat elkészül, utána lehet egy új – helyes értéket (pl. 50 kg-ot) – tartalmazó bevételezést készíteni. Természetesen ennek az új bevétnek is ugyanaz kell legyen a „külső bizonylatszáma”, hiszen ugyanazt a bevételezést csináljuk meg másodszor is, és a beszállító partner is megköveteli a pontos azonosítószámot. A törlési lehetőség tiltott minden „VP engedélyes” programban, így napi jelentésben elment az első – rontott – bizonylat is, és a második – helyes – bizonylat is. Sajnos ezt a tényt – 2011. februárjától – nem értik meg az illetékes hatósági szakemberek, és a jogszabály logikájával ellentétben nem fogadják el a napi jelentést, ha ugyanaz a „külső bizonylatszám” (más néven „hivatkozási azonosító”) többször szerepel benne. Mivel több levelünk után sem értették meg a problémát, és nem változtattak a központi rendszerükön, nem volt más lehetőségünk, csak az, hogy a vaslap programot fel kellett készítenünk ennek elkerülésére. Mostantól a program nem engedi elmenteni azt a „külső bizonylatszámot”, amelyet egyszer már használtak a nap során.
 • A havi jelentés készítésekor fellépő „eltérő sorok száma” hibát javítottuk, mely igen ritka esetben, csak azoknál a cégeknél volt látható, amelyek a sorrendben legelöl lévő VTSZ számuk (általában a „vas”) alatt nem végeztek az adott hónapban semmilyen tranzakciót, csak egy régi nyitó készletük volt belőle.
 • A több telephellyel vagy számítógéppel dolgozó vállalkozásnál előfordulhat, hogy az Internet kapcsolat nem stabil, és az „Adatbázis Szinkron” közben megszakad. Ez miatt néhány adatsor nem kerül fel a szerverre, és ez által nem tud tovább letöltődni a többi számítógépre sem. A jelenség legtöbb esetben az, hogy a készlet csak az adott „pénztári gépen” helyes, a többi számítógép nem ugyanazt a készlet mennyiséget mutatja, mivel hiányzik róluk néhány „Anyagmozgás Napló” tétel. Ennek kiküszöbölésére fejlesztés alatt áll egy „utóellenőrző” folyamat, amely az „Adatbázis szinkron” végén meg fogja vizsgálni, hogy minden adat a helyére került-e a feltöltés és letöltés közben. Jelen állapotban az „utóellenőrző” csak feltárni tudja azt, hogy melyik napon, melyik tétel nem kerültek át a többi számítógépre, és ez alapján magunk indíthatunk egy „visszamenőleges dátumú” szinkront. (A fejlesztés során az utóellenőrzés a későbbiekben képes lesz utójavításra is.)

 

"0.3.3" javítások, kiegészítések:

 • A listákat bővítettük partnercsoport (magánszemély / gazd.társ.) szerinti szűrési lehetősséggel, illetve készlet lista csoportosíthatóságát kiegészítettük egy partnerenkénti (beszállító neve / vevő neve) összesítővel- A listáknál lehetőséget biztosítottunk az anyagmozgások szerinti csoportosításra, tehát kilistázhatjuk a mozgásokat (bevét, kiadás, stb.) tetszés szerint cikkek, VTSZ számok, stb. alá bontva.- A számlázó részt kiegészítettük egy "megjegyzés" mezővel. Mivel a htályos jogszabályok szerint az eladó (székhelyének) címét kell feltűntetni a számlán, így a több telephellyel rendelkezők a megjegyzésbe írhtják bele az eladó telephely nevét, címét.
 • A VPOP havi jelentésben javítottuk a hónap utolsó napján történt kiadások kiszámítását."0.3.2" javítások, kiegészítések:- A KvVM jelentésben a környezetvédelmi szakemberek javaslatai és hibajelzései alapján változtattunk a számítási metósus néhány pontján.- A HB lap lakossági jelölése mellett [L] megkülönböztettük a "KÜJ/KTJ nélküli" gazdasági társaságokat [T] jelöléssel.- A borítólapot "S" jelöléssel láttuk el a "számítógépes" bejelentés miatt.- A HB lap "kezelések" rovat kitöltését megváltoztattuk "hátulról előre" töltősre.- A KvVM szabályai szerint a nulla értékek tételeinek és szummáinak a kiírását megváltoztattuk a "kezelés" rovatokban.- A KvVM jelentés záróösszeg számítását, a körny.védelmi engedélyszám kiírását javítottuk.
 • Az "Anyagmozgás Napló" EWC-Település Listáján opcionálissá tettük az érték listázását, így lehetőség van kizárólag mennyiségek listázására.
 • Az EWC-Település Listában javítottuk az anyag "származási hely" kiírását. (A lista így jelentősen lerövidülhet.)

 

"0.3.0", "0.3.1" javítások, kiegészítések:

 • Excel fájlba lehet menteni a képernyőn láthaó táblázatokat. Az összes "törzsadat" jellegű táblázat, az "Anyagmozgás Napló" és a "Készlet lista" is kiexportálható lett egy tetszőleges Excel fájlba.
 • A Vám- és Pénzügyőrség honlapján 2011. február 14-én frissült a napi (F02) és a havi (F03) elektronikus nyomtatvány. Ne felejtse el telepíteni a friss a nyomtatványokat! Ez megteheti közvetlenül a Vaslap program "VPOP adatszolgáltatás" moduljából is, ha rákattint a linkekre.
 • Ha eddig túl rövidnek találta a bevételezésnél a lenyíló mezők magasságát (pl. cikkek, tárolóhelyek, anyagféleség jellezmők listája), akkor ezután megnövelheti a lenyíló mezőket a "Beállítasok" modul "Megjelenítés" füle alatt.
 • Az aktuális készlet kimutatásának egyszerűsítésére betettünk egy gombot a "Listák, készlet" modulra, hogy ne kelljen egyenként beállítani a paramétereket a lekrdezés előtt.- A környzetvédelmi jelentéshez szükséges plusz adatok miatt kibővítettük a törzsadatokat három új táblázattal, ahol a HB és HT elkészítésének módját állíthatjuk be.
 • Az éves környezetvédelmi jelentést megújítottuk. Igyekeztünk megoldani azokat a - VP és KvVM közötti - problémákat, amelyeket korrekciók, szállítási különbözetek, stb. okozhatnak. A VP jogcímek és környezetvédelmi (HB, HT) lapok rovatainak összerendelése nem lett fixen beégetve a Vaslap programba, ezeket Ön is átállíthatja - törzsadatokon keresztül -, ha másként szeretné összesíteni az éves eredményét, ahogy azt mi beállítottuk.
 • Az "Anyagmozgás Napló" modulban található EWC kódos listaképet kiegészítettük egy "lista rövidítő" lehetőséggel. A Partnerek, magánszemélyek neveire történő kirészletezés kikapcsolható lett. Így csak a szükséges tömörebb, települes KSH kódra összesített listát is kérhetünk. A napló feletti EWC listákat javítottuk is, mivel néhány helyen nem az anyagok származási helyének KSH kódja szerepelt, hanem a partner lakcímének KSH kódja. Mostanra mindenütt csak az anyag szárm. hely település KSH kódja látszik.- A cikktörzsben található "EWC kód csoportok" kaptak egy jelölési lehetőséget, hogy az adott EWC kód szerepeljen-e a KvVM jelentésben.
 • Az "Anyagmozgás Napló" oszlopait kiegészítettük egy új oszloppal, hogy az adott sor a "KvVM jelentésben szerepeljen-e". Így soronként, tételenént is szabályozhatja a környezetvédelmi jelentésben megjelenő adatokat.- Az "Áttárolás" modulban látható táblázatot erősebben megszűrtük, hogy a nulla mennyiséghez közeli értékek ne látszódjanak. (Ezután csak +0.01-nél nagyobb és -0.01-nél kisebb mennyiségek jelennek meg.)
 • A "Tárolóhelyek" és a "Cikkek" táblák felett elhelyeztünk egy "töröltek visszaállítása" gombot, melynek célja, hogy a régebben kitörölt, de aztán mégis szükségesnek ítélt sorokat visszaállíthassuk. (Ezen felül, a tárolóhely nevek megváltoztatása után nem kell kilépni és visszalépni ahhoz, hogy a többi modulban frissüljenek a nevek.)
 • A gyengébb videókártyával rendelkező számítógépeknek nehézséget okozott a program ablakának lecsukása tálcára, majd visszanyitása teljes képernyőre. Ez miatt megszűntettük az ablak animációs effektet."0.2.9" javítások, kiegészítések:- Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek több telephellyel rendelkeznek, és a telepek között anyagot is mozgatnak, az "Áttárolás" modulban, a saját telephelyek közötti mozgásokat a táblázatban megbontva, két soron lehetett megtalálni egy tárolóhelyre nézve. (Mivel a - a 0.2.7 bővítés óta - anyag tulajdonosához a telephely neve került be, ezt megelőzően pedig - a 2010-es anyagmozgásoknál - a székhely neve volt mentve, ezért látszott két sorban a tároló mennyisége.) A javítás egy sorba rendezi a tárolóhely mennyiségét, függetlenül attól, hogy az "telephelyek közti" mozgásból származik.)

 

"0.2.8" javítások, kiegészítések:

 • A 2010. december végére az APEH javította az ÁNYK programot, így a "0.2.7"-es Vaslap program "napi jelentés" részét visszamódosítottuk az eredeti állapotra. (Ennek okát a következőkben olvashatja.)

 

"0.2.7" javítások, kiegészítések:

 • A 2010. decemberi APEH / ÁNYK program módosítása miatt nem szerepelhet a Fémkereskedelmi Napi Jelentés C és D lapján a település neve előtt az irányítószám. A település nevét betűvel kell kezdeni. Súlyos hiba az APEH részéről, hogy "per" jel sem szerepelhet a címben, mert osztásnak véli. Nem várjuk, hogy a hatóság által javításra kerüljenek a hibák, ezért mi változtattunk a Vaslap programon, hogy az megváltoztassa a beírt címet az ÁNYK új igénye szerint.)
 • A program összes listájában - a több céget (nem több telephelyet) adminisztráló személyek kérésére, a keveredések elkerülése végett - a nyomtatásra rákerült az aktuális cég neve.
 • A 2010. január 1. előtti adatokat is használó vállalkozások részére ezelőtt nem volt mód egy úgy számítógépre "rászinkronizálni" a teljes (2010. jan. 1. előtti) anyagmozgás naplót. Ezután az "Adatbázis Szinkron" modulban lehetőség van korábbi időpontoktól is adatokat mozgatni.- Gondot jelentett azoknál a vállalkozásoknál a bizonylatszámok kezelése, amelyek csak néhány (10-20 db) sorszámot igényeltek a VP-től, de ezt többször is megtették az év során, mivel a program az utolsó sorszám kiadását már nem engedte meg. Javítottuk az "utolsó sorszám kiadási" problémát.
 • A több telephellyel rendelkező vállalkozások a készleteiket gyakran mozgatják a telepeik között. Az ilyen típusú (308-as jogcímű) szállítások esetében nemcsak a székhely címe fog kiíródni a szállítólevélre és az anyagkísérőre, hanem a telephely tényleges címe is. A napló ezután nemcsak a "saját cég" nevével menti az anyagmozgásokat, hanem a "saját telephelyek" nevével. (Nem fog keveredni a saját és a bértárolás készlete továbbra sem, mivel az áttárolási modult is e szerint igazítottuk.)

 

"0.2.6" javítások, kiegészítések:

 • Az Anyagmozgás naplóban és Készlet listában használt dátumintervallum esetében pontosítottuk az "óra : perc : másodperc" szűrését.
 • Azok a kedves felhasználóink, akik a programmal árakat (súlyozott egységár, árkülönbözet, stb.) is használnak, lehetőséget kaptak az „ár” típusú adatok utólagos szerkesztésére a céges vásárlások és eladások esetében. Ezen adatok (nettó ár, ÁFA, stb.) a cégek közötti megállapodás részei, de sajnos előre nem meghatározhatóak. Ez okozza a problémát, mivel a megállapodás tartalmaz ugyan árakat, de azt nem tartalmazza, hogy mennyi lesz a levonás, mennyi lesz a szemét százaléka az átvevő szerint, hiszen az csak az átvételkor derül ki. A szállítólevelet és az anyagkísérő okmányt pedig már a szállítmány indításakor ki kell állítani. Milyen árat szerepeltessünk az okmányon, amikor még nem nézte át a vevő az anyagokat? Ezután használhajuk a megállapodás szerinti árakat. A programban a mennyiség és az „árakon” kívüli adatok továbbra is „szentek és sérthetetlenek” maradak, viszont az árak változása miatt nem kell ezután korrekciózni a tételeket, hivatkozni a rontott példányra, nem kell új bizonylatot kiállítani, nem kell második szállító levelet és anyagkísérőt nyomtatni, és nem kell könyörögni a vevőnek, hogy a kezünkben lévő papírtömeget – ami csak az ár javítása miatt jött létre – átvegye tőlünk. (Az árak nem szerepelnek sem a napi, sem a havi jelentésben, de az ár problémák miatt végzett korrekciók a havi jelentést jelentősen módosítják, és így az áttekinthetőséget is nehézkessé teszik. Az árak utólagos módosítása csak a gazdálkodási szervezetek esetében lehetséges.)

 

"0.2.5" javítások, kiegészítések:

 • Bevételezéskor lehetőség van „félretenni” a megkezdett, félig kész vételi jegyet. Amíg a mérlegelés folyik, addig nem kell várakoztatni a sorban álló beszállítókat. A „félretett” bizonylatok nem rendelkeznek sorszámmal, azt csak a végleges mentéskor, nyomtatáskor kapják meg. (A „félretett” vételi jegyek száma nincs korlátozva. A mérlegelési eredmények "félretett" állapotban is beírhatók.)
 • A környezetvédelmi kimutatásokhoz szükséges lista belekerült az „Anyagmozgás naplóba”, így a kívánt időszak és az egyéb szűrési feltétetlek megadása után megkaphatjuk az EWC kódokra és településekre összesített listát. (Érdemes mozgáshoz és partnercsoporthoz beállítva készíteni a kimutatást, például a "bevételezés" és a "magánszemélyek" kipipálása után lesz egyértelmű a lista.
 • A több telephellyel rendelkező vállalkozásoknál szükséges, hogy a bizonylatokon feltüntessük a telephely címét is, a székhely címe alatt. A javító csomag tartalmazza ezt a kiegészítést.
 • A régebbi típusú blokknyomtatókon gondot okozó „hiányzó margó” javításra került.
 • A napi jelentés előállítása fejlődött, hogy kivédje azokat - az igen ritka esetben előforduló - hibákat, amikor a felhasználó negatív mennyiségeket is rögzít a pozitívak mellé, miáltal a végeredmény nulla lenne egy VTSZ csoport esetében.
 • A havi jelentésben gondot okozó 205-ös jogcím („növekedés bontásból”) pontosításra került, mivel ez az egyetlen olyan jogcím, amelynek nincs meg a negatív megfelelője. (A VPOP nem adott ki 305-ös jogcímkódot, így mező elhelyezése csak a „növekedés” oldalon fogadható el.)

 

"0.2.4" javítások, kiegészítések:

 • A számla nyomtatásakor megadhatjuk, hogy szerepeljen-e EWC kód a számlán vagy sem. (Néhány felvásárló kérésére lehet kiíratni az EWC kódot, de az év végi környezetvédelmi jelenés elkészítését megnehezíti, mivel más EWC-vel veszik meg az anyagokat, mint amivel Önök eladják.)
 • A "Kezelési bizonylat" csak kevés telephelyen kerül kinyomtatásra, mivel nem előírásos a használata. Ez idáig csak a kezelésből előálló cikket tette a bizonylatra a program, de a javítás után mind a kezelt, mind a kezelés során létrejött cikkeket tartalmazni fogja.
 • Az Anyagmozgás naplóban választható lett, hogy a nyomtatott listára rákerüljön-e a sokak számára feleslegen szereplő abszolút értéket tartalmazó sor.
 • Kiegészítettük a program nyomtatási lehetőségeit a blokknyomtató használatával. A formátum 8 cm széles szalagot követel meg. A hőpapíros blokknyomtató használata javasolt, mivel a bizonylat-példányokra más-más sorszámot kell nyomtatni (pl. „bizonyított”, gyors kis nyomtató a Star TSP100).A blokk formátumok ugyanazon adatokat tartalmazzák, mint az A4-es bizonylatok. A "végrehajtási rendelet" nem tartalmaz formai követelményeket az okmányokkal szemben, így az elrendezés módosítása megengedett. A blokknyomtatót a "Beállítások modul / Nyomtatási beállítások fül" helyen kell kijelölni a - számítógépre telepített - nyomatók közül, mivel a program alapállapotában a megszokott A4-es formátumot használja. Csak a bizonylatok (Vételi jegy, Írásbeli megállapodás, Szállítólevél, Anyagkísérő okmány, Kezelési bizonylat) használják a számítógéphez kapcsolt blokknyomtatót, a listák legtöbbje - részletes tartalma miatt - az A4-es nyomtatón maradt.
 • A havi jelentésben módosítottuk azoknak a VTSZ számoknak a jelentését, amelyeknek nem volt mozgásuk az adott hónapban csak nyitó és – ugyanannyi – zárókészletük.

 

"0.2.3" javítások, kiegészítések:

 •  A napi jelentésben megkülönböztetésre került a "Eladás/Vásárlás napja" és a "Kelt" mezőkbe belekrülő dátum. Az előbbinél az Ön által megadott dátum fog beíródni, de az utóbbi ("Kelt") dátumba az éppen aktuális dátum fog belekerülni. 
 • A havi jelentést kiegészítettük azzal a - "hó végén induló" vállalkozásoknál problémaként jelzett - lehetőséggel, hogy azokat a VTSZ számokat is feltüntetjük a jelentésben, amelyeknek nem volt semmiféle mozgásuk az adott hónapban, csupán nyitó készlettel rendelkeztek.
 • A havi jelentésben problémát okoz, ha nulla mennyiség kerül beírásra egy-egy jogcímkód mellé. (Ilyen eset akkor fordul elő, amikor ugyanannyi plusz és minusz mennyiséget is visznek be a nyilvántartásba, aminek a havi szummája ezáltal nulla lesz. Pl. a "bontásból származó növekedés" mellé a VPOP nem társított ellentétes párt, tehát nincs "bontásból származó csökkenés" jogcím a lehetősgek között. Az ilyen típusú hibát nem lehet máshogy korrigálni, csak egy ellentétes előjelű bizonylattal. A szumma nulla ezesetben elkerülhetetlen.) A programunkat hozzáigazítottuk az ÁNYK program - nem túlzottan ésszerű - viselkedéséhez, így a nullákat nem jelentjük.
 • Az "Anagmozgás Napló" összegző soraiban kiírásra került - az eddig csak abszolút értékben számolt mennyiség mellett - a valós készlet mennyiségi és érték.
 • A Vételi Jegy (megánszemély esetében) és az Írásbeli Megállapodás (gazd. szerv. esetében) kiegészítésre került egy nagyobb szövegtartalommal feltölthető mezővel. Ezáltal minden cég a saját elképzelése szerint, több soros szöveggel alakíthatja a bizonylat alsó szöveges tartalmát (hivatkozhat jogszabályra, stb.). (Az eddig használt "Lábléc alsó szövege" mező csak addig működik, amíg Ön használni kezdi az új mezőt.)
 • Az adatbeviteli felületeken a partnerkóddal való kiválasztásnál előforduló probléma javításra került.
 • A Vételi Jegyre rákerült a "Levonás" értéke is.
 • Az elektronikus napi jelentés változott a VPOP honlapján. Mivel ez bármikor változhat a későbbiekben is, a vaslap program "VPOP adatszolgáltatás" moduljában lévő nyomtatvány letöltéshez vezető linket dinamikussá tettük. Tehát nem fog kötődni a VPOP - mindig más fájlnevet viselő - linkhez, hanem a vaslap webszerveréréhez fog kapcsolóni, ahol mindig az aktuális vaerziójú nyomtatvány lesz elérhető.

 

"0.2.2" javítások, kiegészítések:

 •  Nagy felvásárlók kérésére feltűntetésre került az Anyagkísérő Okmányon és a Vételi Jegyen - a rendeletben amúgy nem kötelezően előírt - VPID azonosító, mind a vevő, mind a vásárló oldalán. (A vásárlók VPID-jét a "Szállítók, vevők" modulban írhatják be utólagosan.) 
 • Az azonos irányítószámmal rendelkező települések beírásakor kikerülhető lett, hogy a helytelen település név tárolódjon el a partner adataiba. Ha olyan települést kell, megadjon, amelynek az irányítószáma megegyezik egy másik település irányítószámával, akkor ne az "Irányítószám" mezőt töltse ki, hanem a "Település neve" mezőt. A program csak innen tudja a helyes település azonosítót kikeresni és eltárolni.
 • A gazdasági szervezetekkel kötött "Írásbeli Megállapodás" kialakítása két lépésben, két javítócsomagon keresztül történik. Ezzel a javítócsomaggal csak előkészítjük a "szabadon szerkeszthető" nyomtatvány részek használatát. Így a javítás utáni szinkron során az Ön számítógépre is le tud kerülni az új struktúra. A következő javítócsomag fogja tartalmazni azt, hogy a program ki is használja az új "szabadon szerkeszthető" mezők nyújtotta lehetőséget.
 • A napi jelentésben gondot okozó "magánszemélynek történő kiadás" esetében a program figyelmeztetést ad a mentés előtt, ha VPOP jelentés kötelezett VTSZ-számú cikket egy magánszemélynek próbálnak - "Normál Kereskedelem" jogcímen kiadni. (Előzőleg, ha valaki ezt tette, akkor a napi jelentés elkészítésekor szembesült a tiltott kiadással.)
 • A szinkronizálás utáni, bevételezési modul felől látható "tároló hely hiányosság" javítva lett.
 • A közvetlen vevő-szállító törzs szerkesztése után frissül a bevét és kiadás oldali partnerkiválasztó (azok részére, akik a partner bevitelnek ezt a nehézkes formáját használják)

 

"0.2.1" javítások, kiegészítések:

 •  A több telephellyel rendelkező cégeknek lehetőség nyílt a "Bevételezési modulban" a tárolóhelyek leszűrésére, telephelyek szerint. Az alapértelmezett telephely a "Beállítások modulban" a számítógép helyénél állítható át. 
 • A havi jelentésben módosításra került a nyitó készlet számításának metódusa, ugyanis, akik hó közben keztek dolgozni, és a nyitó készletet is egy közbenső időpontra adták meg, azoknak nem jelent meg a nyitó mennysig az ÁNYK nyomtartványon. A javító csomag használatával már a hónap közbeni, és a hónapot megelőző nyitó mennyiségek is összeadódnak.
 • A havi jelentésben utána mentünk az ÁNYK nyomtatvány hibájának, miszerint a két tizedesre kerekítés kötelező abban az esetben is ha a században (második tizedesjegyben) nulla szerepelne. (Például az "5,5" számot így kell írni: "5,50".)
 • Az adatbázisban is központi módosítás történt a havi jelentés pontosításához, ugyanis a negatív számok (pl. kezelés, fizikai válogatás során csökkent készletek) esetén át kell forgatni a negatív előjelű számokat, pozitívakká.
 • Azoknál a vállalkozásoknál, ahol magyar ékezet helyett egy kérdőjel jelent meg a biztonsági mentésnél a "fájlnév" mezőben - és ezt kézzel nem javították - azok számára jelent megoldást, hogy a program kicseréli a fájlnévben megjelenő titott karaktereket.
 • A "Nyitó készlet" modulban kihelyezésre került az "Új tétel" és a "Tétel törlése" gomb.
 • Az "Átminősítés, kezelés" modulban és az "Áttárolás" modulban a készlet mennyisége két tizedesre lett kerekítve, hogy elkerüljük a végtelen tizedestörtek "E"-vel jelölt kiírását.

 

"0.2.0" javítások, kiegészítések:

 •  A Kiadásnál, a cikkek nevének kiválasztásakor látható készlet értékei az előző (0.1.9-es) javító csomagban még nem frissültek az anyagmozgásokkal együtt. Ezt a készletfrissítést tartalmazza a jelenlegi javító csomag.

 

"0.1.9" javítások, kiegészítések:

 •  "Úgyfelejtett" jogcím értesítés. Ha egy megszokottól eltérő (nem alapbeállítású) jogcímet használ, pl. korrekciózik vagy saját telephelyi között mozgat, és úgyfelejti a képernyő tetjén a jogcím kódot, akkor a program jelezni fog. Ezzel megakadályozzuk a több helyen előfordult problémát, hogy például egy egész napon át korrekciót vigyenek fel a normál bevételezés helyett csak azért, mert elfelejtették viszaállítani a jogcím mezőt a normál kereskedelemre. 
 • A bizonyatokra rákerült az anyagmozgás jogcíme (normál kereskedelem, korrekció, stb.), ezzel is csökkentve a hibázás esélyét.
 • A „Kiadás” modulban a tételek kitöltésének az egyszerűsítésére is elkészült. Ez a cikk-tároló-készlet választási lehetőség lenne. Mit jelent ez? Ha a kiadáskor a cikk nevére kattintunk, akkor lehetőségünk van arra, hogy ne csak egy cikket jelöljünk ki „vakon”, hanem közben láthatjuk a cikk-tárolóhely aktuális készletét. (Az „aktuális” szó alatt a „Teljesítés dátuma” mezőben megadott időpontot értjük.)
 • Az anyagféleség jellemzők (tétel jellemzők) leírására a "kormányrendelet" 160 karaktert határozott meg. A Vaslap program adatbázisában is ennyi hely van szöveg részére, viszont a bevitelnél ez rövidebb volt. A javítás után már 160 karaker áll rendelkezésre a adatbeviteli képernyőkön is.

 

"0.1.8" javítások, kiegészítések:

 •  A kilépéskor többször fellépő „Access violation…” hiba került javításra. FIGYELEM! A frissítés letöltése után a jelenlegi program még egyszer el fogja követni ezt a hibát, amikor automatikusan leáll, hogy a javított program elindulhasson. A hibaüzenet ott fog maradni a háttérben, többször le kell „Okézni”, hogy végleg eltűnjön! (Mi okozta? A régebbi telepítéseknél a parancsikon tulajdonságaiban nem volt kitöltve az "Indítás helye" mező.)

 

"0.1.7" javítások, kiegészítések:

 • Kiemeltük az Adóazonosító jel helytelen rögzítését, hogy nehogy gond legyen a napi jelentés elküldésekor. (Eddig csak egy "zöld pipa" jelent meg a partner rögzítésénél, ha az adóazonosító helyes volt, és hibás adóazonosító esetén nem jelent meg ez a jelzés. Ezután - a hibás adatbevitel esetén - figyelmeztető üzenet is látható lesz, hangjelzéssel együtt. Fontos, hogy továbbra is mód van a hibás számok letárolására, és későbbi javításásra a partnertörzsben.) 
 • Az anyagmozgás napló szűrési lehetőségei kibővültek. (Nyomja meg a Napló modulon a "Még több szűrés" gombot!) Bele került a készpénzes és utalásos anyagmozgások szűrhetősége (hasznos a napi pénztári elszámolásnál), valamint a magánszemélyekkel és gazdasági társaságokkal lebonyolított tranzakciók szétválaszthatósága. Lehetőség van a több telephellyel rendelkező vállalkozásoknak a telephelyek kiszűrésére. Ezeken felül új mezőket találhatnak a jogcímek és a tárolóhelyek szűrésére is.
 • Kiküszöböltük a listáknál tapasztalható „végtelen tizedes törtek” okozta hosszú számokat, a mennyiségi- és pénz-értékeket két tizedesre kerekítettük.
 • A napi ÁNYK jelentés C lapjának utolsó sorából hiányzó kód feltűntetésének javítása
 • A jogosultságok modulonkénti szabályait érvényesítettük, így a legtöbb modul esetében életbe léptek a tulajdonos által rögzített láthatósági, szerkesztési, törlési korlátozások.

 

"0.1.6" javítások, kiegészítések:

 •  A nyitókészlet beviteli lehetőségének hozzáigazítása az új jogcímekhez. Ezáltal javítva a nyitókészlet mentésekor látható "Nincsenek adatok az adatbázisban" szövegű hiba.

 

"0.1.5" javítások, kiegészítések:

 •  A cikktözsből a "cikknév 1." mezőt helyeztük csak a bizonylatokra, mivel a "cikknév 2." tartalma már - többen jelezték - nem fért rá a lapokra. Így a másodlagos név csak a naplókban és a listákban szerepel. 
 • A cikktörzs nyomtatási képénél lehetőség nyílt az árak nélküli, "csak cikklista" nyomtatásra.
 • Korrigálásra került az előző 014-es javításban fellépő - új partner felvitele után - a bizonylatokon nem látszó név.

 

"0.1.4" javítások, kiegészítések:

 •  Figyelem! A programfrissítés után „szinkronizálni” kell az adatbázist, hogy az új jogcímek és beállításaik eljussanak az Ön számítógépére. A frissítés után csak akkor tud majd tovább dolgozni, ha az adatbázisát "leszinkronizálja" a vaslap.hu szerverével. 
 • A VP kóddal látta el az új jogcímeket (telephely nélküli tevékenységek, saját telephelyek közötti áttárolások és korrekciók), amelyeket egy módosító kormányrendelet határozott meg néhány hete. Ezek kerültek most bele az adatbázisba. A működéshez nem volt elég a jogcím táblázat bővítése, szükség volt újabb – működést meghatározó – mezők létrehozására. Ezek okozzák a fent említett adatbázis szinkronizálási kényszert.
 • Hogyan használjuk a jogcímeket (pl. a „korrekciót”)? Erre a kérdése a http://www.vaslap.hu weboldalon kaphat választ a most megjelent cikkünkben. Kérjük, mielőtt elrontaná a készletét, olvassa el írásunkat a vaslap.hu weboldalon!
 • A frissítés után az APEH-ÁNYK programot megpróbálja megkeresni a Vaslap program azokon a számítógépeken is, amelyeken az ÁNYK hibásan települt. Ezáltal minden számítógépen egy kattintással elő kell, álljon a napi vagy havi jelentés.
 • Az elektronikus nyomtatványok hibája miatt a napi és havi jelentésben kiegészítettük a tizedestört mennyiségeket egy nullával (két tizedesre).
 • Az anyagmozgás naplóban láthatóvá tettük a "saját cég" és a "parner név" mezőkben az ellentétes neveket. (pl. a bértárolásnál nem Ön az anyag tulajdonosa, ezért a "saját cég neve" mezőben is egy partner nevet kell lásson

 

"0.1.3" javítások, kiegészítések:

 •  Napi és havi jelentés mennyiségi adatainak formai átalakítása. (Az ÁNYK-ba történő kézi adatbeíráskor a tizedes vesszőt automatikusan pontra javítja az APEH programja, de a Vaslapból való importálás során nem hajtja végre ezt a műveletet, ezért a Vaslap "VPOP adatszolgáltatás" moduljában írtuk át a tizedesvesszőt pontra.)

 

"0.1.2" javítások, kiegészítések:

 •  A „Listák” modul kiegészítésre került az anyagmozgásokkal. Ezáltal az „egyszerű készletlista” mellett listázhatók lettek az anyagmozgások (pl. bevét, kiadás) mennyiségben és értékben is. A mozgások külön oszlopokban kaptak helyet, így a súlyozott átlagár, és az árrés is kimutatható egy adott időszakban. Fontos az árkülönbözet kimutatáskor, hogy „kipipáljuk” a bevétel és a kiadás típusú mozgásokat is. 
 • A listákban lehetőség nyílt a „VPOP-jogcímek” szerinti csoportosításra. Ennek a havi jelentés ellenőrzésekor lesz majd szerepe.
 • Javítottuk a súlyozott átlagárat a listák összesítő soraiban, így a tételek, - amelyek a csoportosítások miatt, amúgy is súlyozott átlagot mutattak - a listák alján egy ismételt átlagszámításon esnek át, hogy mindenütt teljesüljenek az elvárások.
 • Korrigáltuk az esetlegesen előforduló „nulla mennyiségeknél” a nullával való osztás hibája miatt látható hibaüzenetet a listákon.
 • Hibavizsgálat került az APEH-ÁNYK indítása elé, hogy kiderüljön a néhány számítógépen előforduló ÁNYK probléma.

 

"0.1.1" javítások, kiegészítések:

 •  A VPOP napi jelentésben a magánszemélyek adóazonosító jelének 10 tagúságának engedélyezése, a céges adószám 8 tagúsága mellett.

 

"0.1.0" javítások, kiegészítések:

 •  A vállalkozás - új telepítésű számítógépének - első adatbázis szinkronjának a dátuma visszaléptethető 2010 előtti állapotba is. (Csak abban az esetben van értelme, ha anyagmozgásokat hoztak létre a 2010 előtti időszakban.) 
 • Anyagkísérő okmány "Kiadás modulból" való közvetlen nyomtatásakor mentésre került a sorszám, de a bizonylaton nem szerepelt a lapon. A javítás után nemcsak az "Anyagmozgás naplóból", hanem a "Kiadás modulból" nyomatott bizonylatokon is látszik a sorszám.
 • Kizárólag a teszt adatbázis használata mellett lehetőség nyílt az "Anyagmozgás napló" teljes kiürítésére, ha tiszta lappal indulva szeretné modellezni az éles adatbázisát. (Figyelem! A tesztadatbázisban csak koráltozott számú törzsadat kaphat helyet, és a "Saját cég neve" sem írható át. Valós használatra nem alkalmas.)

 

"0.0.9" javítások, kiegészítések:

 • Több felhasználós működés esetén, ha ugyanazon a számítógépen többen is dolgoztak, más-más felhasználói névvel, akkor a később belépő felhasználókat a program nem engedte be. A javítás után már minden - weboldalon "céghez csatolt" - felhasználó be tud lépni ugyanarra a számítógépre is.

 

"0.0.8" javítások, kiegészítések:

 •  Áttárolási modul készletszámításási metodikájának és kezelésének egyszerűsítése 
 • Javítócsomagok letölthetőségének módosítása a - néhány számítógépen előforduló - "letöltésbe belefagyás" probléma kivédésére
 • Táblázat fejlécére kattintáskor sorrendezhetők az adatok. Új biztonsági megoldás, hogy a szerkesztés alatt álló, mentetlen soroknál a program ezután figyelmeztetni fog.
 • A Vételi jegyen lévő alapértelmezett nyilatkozati szövegbe beszúrásra került a "fizetés nélküli begyűjtés" részlet
 • Adószám, adóazonosító jel ellenőrzés a "gyors partner beviteli" felületen (egy "zöld pipa" jelenik meg az adószám mező előtt, ha a szám megfelelő)

 

"0.0.7" javítások, kiegészítések:

 •  Adatvisszatöltés "indoklás" beilleszthetősége 
 • "Anyag jellemzők" esetében a kiválaszott "egyéb" jellemző okozta mentési nehézség javítása

 

"0.0.6" javítások, kiegészítések:

 •  Saját adatok (település azonosító) mentésének alakítása

 

"0.0.5" javítások, kiegészítések:

 •  Bizonylatsorszámok duplikációjának kijelzése (a helytelenül megadott sorszámok okozta probléma kivédésére) 
 • Partnerkódok duplikációjának kijelzése (a helytelenül megadott sorszámok okozta probléma kivédésére)
 • "Teszt adatbázis" esetén a felhasználónév, és a valós név mezők értékének frissítése
 • Belépési ablakban a "Felhasználói név" mező előtöltése az adatbázisban lévő felhasználói nevekkel

 

"0.0.4" javítások, kiegészítések:

 •  Csoportos cikk árazás javítása.

 

"0.0.3" javítások, kiegészítések:

 •  Kezelés modul tárolóhely-választás javítása, hogy azonnal egy másik tárolóhelyre tehessük a létrejött anyagokat. (Nem kell kezelés után áttárolni. A jogalkotó csak a kezeléseknek adott jogcím kódot, az áttárolásnak nem, ezért a két művelet egyben elvégezhető. A tárolóhelyek készleteit viszon ellenőrzi a hivatal, így igen körültekintően járjanak el az áttároláskor!)

 

"0.0.2" javítások, kiegészítések:

 •  Saját adatbázisok nyithatósága (a weboldalon történt regisztráció alapján, az ott megadott felhasználói névvel és jelszóval) 
 • Üres, kezdeti adatbázis létrehozása szinkronizálhatósága (ekkor jutnak le a számítógépre az alapadatok - pl. magyarország összes irányítószáma - és az esetlegesen, előzőleg mentett adatok. Az adatbázis műveletek naplózva vannak.
 • Nyitó készletek betölhetőséhez szükséges modul beillesztése
 • Több adatbázis használhatóságának biztosítása (több céggel rendelkező tulajdonosok, illetve megbízottak részére)
 • Több oldalas törzsadat napló és szinkronnapló javítása 
 • Kezelési bizonylat, szállítólevél normalizálása
 • Partnertörzs nyomtathatóságának biztosításaszámlázási funkciókat.)

"0.5.6" javítások, kiegészítések:

 • Listák készlet modulban az értékekkel történő lista megjelenítésének javítása.


Oldalainkon sütiket használunk. A böngészés folytatásával ezt elfogadottnak tekintjük!