Elfogadva...

Vaslap program változások, javítások a kiadás óta...

Távoli segítség


Belépés

Partnerünk

Sió-Excise
Hirdetés
Jövedéki Tanácsadó és Szolgáltató Iroda

Kersés

Szavazás

Mennyi időt töltött el a papír alapú nyilvántartással naponta?
 

Hirdetések

Nem kell másolni az igazolványt

Nem kell fénymásolni az igazolványokat!A Sio-Excise Irodától kaptuk a hírt, hogy a Fémtörvény végrehajtási rendelete módosításra került, többek közt az igazolványok másolását illetően.
A Magyar Közlönyből kiemelt jogszabályt cikkünkben olvashatják...

A módosító - 91/2010. (III. 31.) - Korm. rendelet 2010. április 1-től lép hatályba, és az igazolvány másolási kötelezettség eltörlésén kívül még egy lényeges változtatást tartalmaz, mely a programunkban is használt jogcímeket érinti.

A módosító rendelet (a másolás hatályon kívül helyezése a szöveg végén olvasható):

91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

3. § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklet II. ba) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a pont a következő 9-11. alpontokkal egészül ki:
Összesítő adatok vámtarifaszámonként:
b) Növekedés és csökkenés adatok
ba) Növekedési jogcímek:
„8. áttárolás másik telephelyről
9. összes bevételezés eladóktól telephely nélkül végzett tevékenység esetén
10. korrekciós növekedés
11. növekedés összesen”

(3) Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklet II. bb) pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a pont a következő 8-10. alpontokkal egészül ki:
Összesítő adatok vámtarifaszámonként:
b) Növekedés és csökkenés adatok
bb) Csökkenési jogcímek:
„7. áttárolás másik telephelyre
8. összes kiadás vevőknek telephely fenntartása nélkül végzett tevékenység esetén
9. korrekciós csökkenés
10. csökkenés összesen”

(4) Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésében a „10.” szövegrész helyébe a „20.” szöveg, 3. melléklet III. f) pontjában az „adószáma” szövegrész helyébe az „adószáma/adóazonosítója” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. mellékletének VII. pontja.

 Idézzük a fent említett, hatályát vesztett sort:
„VII. A nyilatkozat melléklete a személyazonosító okmány fénymásolata.”

Oldalainkon sütiket használunk. A böngészés folytatásával ezt elfogadottnak tekintjük!