Elfogadva...

Vaslap program változások, javítások a kiadás óta...

Távoli segítség


Belépés

Partnerünk

Sió-Excise
Hirdetés
Jövedéki Tanácsadó és Szolgáltató Iroda

Kersés

Szavazás

Mennyi időt töltött el a papír alapú nyilvántartással naponta?
 

Új fémkereskedelmi NAV nyomtatványok 2018_01_01-től


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eügyintézési tv.) 9. § alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek – így a fémkereskedők is – 2018. január 01-jével elektronikus ügyintézésre kötelesek.


A nyomtatványok beküldéshez EGYKE regisztráció szükséges, amelyről a NAV honlapján vagy a letöltött ANYK nyomtatvány súgójából tudnak tájékozódni.


Az Új nyomtatványok:


NAV_F06 nyomtatvány - Egyéb fémkereskedelmi szakterületi bejelentések, kérelmek


NAV_F07 nyomtatvány - Jogorvoslati kérelem fémkereskedelmi ügyben


NAV_F08 nyomtatvány - Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag vételárával kapcsolatos írásbeli nyilatkozattétel NAV_F06 nyomtatvány - Egyéb fémkereskedelmi szakterületi bejelentések, kérelmek


Ez a nyomtatvány az ANYK keretprogram segítségével kitöltött – a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 11. § (1) bekezdése, a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése, a 13. § (1) és (2) bekezdése, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott – bejelenések, kérelmek elektronikus úton történő benyújtására szolgál. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv, 2018. január 1-jétől köteles az ügyek elektronikus intézését az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) meghatározottak szerint biztosítani, ezért szükségessé vált jelen nyomtatvány bevezetése, tekintettel arra, hogy ezáltal biztosított, hogy a fémkereskedelmi eljárások során valamennyi ügyintézési lehetőség elektronikus formában intézhető legyen.

A kitöltött és kinyomtatott kérelem a fémkereskedelmi hatóság részére elektronikus vagy postai (és/vagy személyes) úton küldhető meg. Az E-ügyintézési törvény 9. § (1) bekezdésében került meghatározásra a kizárólag elekronikus ügyintézésre kötelezettek köre.


1. Fémkereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontjának bejelentése (Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése)

2. Fémkereskedelmi tevékenység szüneteltetéséről szóló bejelentés (Korm. Rendelet. 13. § (1) bekezdés)

3. Nyilvántartó program, illetve bizonylat-kiállító program engedélyezésére irányuló kérelem (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése)

4. Nyilvántartó program adatbázisának helyreállításának bejelentése (Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése)

5. Fémkereskedelmi hatósági ellenőrzés iránti kérelem (Fémtv. 11. § (1) bekezdés, Ákr. 100. § (2) bekezdés)

7. Nyilatkozattétel (Fémtv. 11. § (14) bekezdés; Ákr. 63. §; 64. § (1) bekezdés)

8. Hiánypótlás teljesítése fémkereskedelmi hatósági eljárás vonatkozásában

9. Igazolási kérelem ( Ákr. 53. § (1) bekezdés)

10. Kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem Ákr. 86. § (2) bekezdés)

11. Kizárási ok bejelentése (Ákr. 24. § (1); (3) bekezdés)


NAV_F07 nyomtatvány - Jogorvoslati kérelem fémkereskedelmi ügyben

Ez a nyomtatvány a fémkereskedelmi ügyben az első fokú döntés ellen benyújtandó jogorvoslati kérelem bejelentésére szolgál.

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 14. § (2a) bekezdése alapján a Fémtv. hatálya alá tartozó eljárásokban hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 118. § (3) bekezdése alapján a jogorvoslati kérelmet (fellebbezést) a döntés közlésétől számított 15 napon belül, az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati kérelem fémkereskedelmi ügyben (NAV_F07) nyomtatvány főlapból és pótlapból áll.


NAV_F08 nyomtatvány - Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag vételárával kapcsolatos írásbeli nyilatkozattétel


A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Kormány rendelet 15. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Fémtv. 4. § (11) bekezdése alapján a NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága, valamint a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság felkéri az illetékességi területén tevékenységet végző, sorsolással kiválasztott fémkereskedő(ke)t, hogy szolgáltasson adatot a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok fajtái szerint a jogi személyek által értékesített fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok vételárával kapcsolatosan.

Figyelemmel az elektronikus intézését az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 9. §-ában meghatározottakra az adatszolgáltatást a fémkereskedő elektronikusan teljesíti.

Amennyiben tehát a fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedőt felkéri az adatszolgáltatásra, úgy azt a megállapított határidőre e nyomtatvány útján kell teljesítenie.


Fülöp Attila

www.sioexcise.hu

Oldalainkon sütiket használunk. A böngészés folytatásával ezt elfogadottnak tekintjük!